aprilie 23, 2024 17:41

Anunț de finalizare a implementării proiectului

          „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale DACIA din Municipiul Oradea”

Primăria Municipiului Oradea anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE DACIA DIN MUNICIPIUL ORADEA”, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri publice, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 115132.

Obiectivul general al proiectului: a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de învățământ din Municipiul Oradea, respectiv Școala Gimnazială DACIA cu clasele I-VIII Oradea, în vederea reducerii consumurilor energetice mari si a emisiilor de CO2.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. O (1) clădire a Școlii Gimnaziale DACIA Oradea, eficientizată energetic

2. Reducerea consumului anual de energie primară cu 50% față de consumul inițial.

3. Scăderea estimată a emisiilor gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) la 16 kg/mp/an.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

Valoarea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) înregistrată la începutul implementării proiectului a fost 331,43  iar la finalul implementării proiectului (output) 65,47.

În privința consumului anual de energie primară (kWh/an), a fost înregistrată o valoare de 2.071.711,49 la începutul implementării proiectului, iar la finalul implementării proiectului (output) a fost înregistrată valoarea de 367.856,594.

Legat de consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) au fost înregistrate următoarele valori: 1.421.872,70 – la începutul implementării proiectului, respectiv 87.971,98 – la finalul implementării proiectului.

Pentru consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total au fost înregistrate următoarele valori: 506,32 – la începutul implementării proiectului, respectiv 89,90 – la finalul implementării proiectului.

Pentru consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) au fost înregistrate următoarele valori (pentru încălzire/răcire): 414,68 la începutul implementării proiectului, respectiv 50,60 la finalul implementării proiectului.

În cazul consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, la începutul implementării proiectului valoarea a fost 0, iar la finalul implementării proiectului a fost atinsă o valoare de 311.789,06.

În ceea ce privește consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) pentru preparare apa caldă de consum, la începutul implementării proiectului valoarea a fost 0, iar la finalul implementării proiectului a fost atinsă o valoare de 92.819,60.

În cazul consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) electric, la începutul implementării proiectului valoarea a fost 0, iar la finalul implementării proiectului a fost atinsă o valoare de 43.494,58.

Referitor la consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) pentru încălzire/răcire, la începutul implementării proiectului valoarea a fost 0, iar la finalul implementării proiectului a fost atinsă o valoare de 175.474,89.

Procentul (%) din total consum energie primară realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 84,76 %.

Clădirea a fost eficientizată energetic.

Consumul anual de energie primară a fost diminuat cu minim 50 % față de consumul inițial, iar emisiile de gaze cu efect de seră au fost diminuate la 16 kg/mp/an.

Impactul proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale DACIA cu clasele I-VIII din Municipiul Oradea.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.856.959,30 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a reprezentat 7.523.907,15 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost de 1.150.715,21 lei.

Data de început a proiectului: 10.11.2017

Data finalizării proiectului: 31.01.2022

Persoană de contact: Moțoc Daniela Telefon: 0259 / 437 000 Email: primarie@oradea.ro