iunie 13, 2024 10:10

ANUNȚ PROIECT ROHU388 – acronim CDDL

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul “Centrul de Dezvoltare Durabilă Leș” – acronim CDDL, cod eMS ROHU 388, este implementat în contextul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, Prioritatea de investiții 8/b Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen.

Comuna NOJORID este lider de proiect, iar partenerii sunt ADIZMO – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ ORADEA (PB1) și BMVA – Fundația Pentru Dezvoltarea Întreprinderilor din Județul Békés, Ungaria (PB2).

Perioada de implementare a proiectului este 01.03.2020 31.08.2022 iar bugetul total este de 886.333,00 Euro, din care alocarea FEDR este de 753.383,05 Euro și cofinanțarea de 132.949,95 Euro.

OBIECTIVUL principal constă în creșterea numărului de persoane cu un potențial crescut de angajabilitate, de o parte și de alta a frontierei, prin instrumente și metode dedicate și prin programe standardizate de instruire și formare.

Obiectivul specific 1 = creșterea cooperării actorilor de pe piața forței de muncă, în ideea îmbunătățirii potențialului de angajabilitate al locuitorilor zonei.
Obiectivul specific 2 = creșterea capacității instituționale a celor trei parteneri implicați în implementarea proiectului, ca și resursă permanentă de consiliere, formare, instruire, îndrumare a resursei umane din zonă.

Obiectivul specific 3 = crearea – pe termen lung, a unui context de dialog și cooperare în domeniul educațional – de formare și instruire a locuitorilor din comunitățile implicate în proiect.

ACTIVITĂȚILE planificate

  • Realizarea a 3 documente strategice menite să abordeze potențialul antreprenorial al zonei și nevoile de formare și de angajabilitate;
  • Instruirea și certificarea a 300 de persoane în domeniile abilități antreprenoriale și competențe IT;
  • Mentorat pentru 300 de persoane – în cadrul unor ateliere dedicate privind cele mai bune practici antreprenoriale;
  • Organizarea unor evenimente bilaterale cu participarea a aproximativ 100 de persoane;
  • Amenajarea a două centre de dezvoltare durabilă în Zona Metropolitană Oradea, prin reabilitarea și dotarea a două spații, respectiv Centrul de Dezvoltare Durabilă Leș, în comuna Nojorid (CDDL) și Centrul Metropolitan pentru Dezvoltare Geotermală, în Oradea – parter, etapa a II-a, Departamentul Metropolitan pentru Educație;
  • Realizarea unei pagini web și a unei platforme integrate cu informații și servicii privind oportunități de angajare și de dezvoltare personală și profesională;
    Persoană de contact Ioana BOC 0745320671 primaria.nojorid@yahoo.com
  • Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum și soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia. Conținutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

Parteneriat pentru un viitor mai bun www.interreg-rohu.eu