iunie 13, 2024 08:34

Care este stadiul lucrărilor de reabilitare termică a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”?

Lucrările de reabilitare termică a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” (str. Aluminei nr. 88) sunt realizate în acest moment într-un procent de 65%.

Acestea se execută pe fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.

Executantul este S.C EUROCIV CONS S.R.L, iar prețul contractului este de 7.678.413,23 lei (fără TVA). Termenul de execuţie a lucrărilor este finalul lunii aprilie.

Imobilul situat pe str. Aluminei nr. 88, în care funcționează Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, este alcătuit din trei corpuri de clădire: Corpul A (P+2E), Corpul B (P+2E) și Corp clădire sala de sport (P).

De menționat că lucrările interioare de finisaje la sălile de clasă, coridoare, cabinete, laboratoare, grupuri sanitare (lucrări constând în înlocuirea ușilor interioare, refacerea zugrăvelilor, montare gresie/faianță, montare pardoseli din tarkett și montare tapet PVC) s-au făcut din bugetul local, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea, valoarea acestora fiind de 442.219,86 lei (fără TVA).

Stadiul lucrărilor executate până în prezent

În ceea ce privește lucrările executate până în prezent, la corpul B de clădire au fost finalizate lucrările de reabilitare termică a fațadelor și finisajele exterioare,  lucrările de înlocuire a învelitorii și cele de înlocuire a instalației de încălzire. În prezent se lucrează la înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare și la finisaje interioare, la izolarea termică a planșeului peste ultimul etaj, precum și la amenajări interioare săli de clasă, cabinete, laboratoare și coridoare (zugrăveli, înlocuire pardoseli).

La corpul A de clădire au fost finalizate lucrările de reabilitare termică faţade şi finisajele exterioare, dar și înlocuirea instalaţiei de încălzire în toată clădirea. Instalațiile sanitare, inclusiv amenajarea grupurilor sanitare prin înlocuirea obiectelor sanitare, a gresiei și a faianței, reabilitarea instalaţiilor electrice, a instalațiilor de detecție semnalizare incendiu, amenajarea sălilor de clasă,  a laboratoarelor, cabinetelor si coridoarelor au fost finalizate la parter și etajul I. Aceste lucrări vor continua și la etajul II, fără a afecta procesul instructiv-educativ. De asemenea, urmează și la corpul A lucrările de izolare termică a planșeului peste ultimul etaj.

La sala de sport a liceului au fost executate lucrări de reabilitare a acoperișului tip terasă, urmând ca în continuare să fie executate lucrări de finisaje interioare.

„Pe lângă reducerea substanțială a consumului de energie primară și de climatul foarte plăcut pe care îl avem acum în școală, acesta fiind cel mai important rezultat al reabilitării termice, ne bucurăm să avem acum și o școală nouă ca înfățișare, cu un aspect frumos și modern. Dincolo de acestea, cei 570 de elevi ai școlii de pe str. Aluminei din ciclul primar și gimnazial vor beneficia de condiții foarte bune de studiu, condiții la adevărate standarde europene”, a declarat Radu Rus, directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”.

Liceul Ortodox – a șasea unitate de învățământ din Oradea reabilitată energetic pe fonduri europene

Un obiectiv important al proiectului de reabilitare termică a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” îl reprezintă reducerea consumului anual de energie primară cu 45% față de consumul inițial, acest lucru aducând beneficii evidente din punct de vedere a reducerii pierderilor de căldură, a îmbunătățirii confortului interior și a eficienței energetice.

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” este a șasea unitate de învățământ din municipiul Oradea reabilitată energetic pe fonduri europene, după Colegiul Tehnic Traian Vuia, Colegiul Național Onisifor Ghibu, Școala Gimnazială Dacia, Grădinița nr. 20 și Școala Gimnazială nr. 11.

Tot pe fonduri europene au fost reabilitate energetic extinderile realizate la Grădinița nr. 53 și Creșa nr. 7 (str. Călugăreni nr. 4 A), la Grădinița nr. 28 și Creșa nr. 4 (Aleea Onisifor Ghibu nr. 16) și s-a construit grădinița și creșa eficientă energetic din Parcul Industrial I (str. Gh. Mărdărescu nr. 12).

DMPFI pregătește și alte proiecte pe fonduri europene prin care se vor reabilita alte 14 unități de învățământ

„Pentru reducerea consumului de energie, municipalitatea continuă programul de reabilitarea a școlilor și grădinițelor, dar și a blocurilor din municipiu. Astfel, colegii de la Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională au în pregătire mai multe proiectele pe fonduri europene ce au ca obiectiv creșterea eficienței energetice pentru alte 14 unități de învățământ din municipiul Oradea, dar și pentru un număr de 200 de blocuri de locuințe”, a precizat primarul Florin Birta.