aprilie 20, 2024 07:19

20 de ofertanți la licitația pentru transportul public județean

Luni, 28 februarie, a fost ultima zi de depunere a ofertelor la licitața pentru „Delegarea gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul Județului Bihor”.

Din cele 24 de grupe, care însumează 101 trasee care au fost scoase la licitație, 18 au prezentat interes pentru 20 de ofertanți. În cazul a trei grupe nu s-a depus nicio ofertă, iar pentru celelalte trei au fost deschise contestanții, astfel că sunt suspendate de la atribuire.

Obiectul contractului este delegarea sarcinilor și a responsabilităților către operator/operatori cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului public de transport în județul Bihor, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului.

În evaluarea ofertelor sunt utilizați 6 factori pe componenta tehnică și un factor pe componenta financiară, și anume tariful practicat. Acesta este factorul cu cea mai mare pondere în evaluare, de 50%.

Față de licitațiile anterioare, dispare factorul vechime pe traseu, care avantaja transportatorul care deținea anterior licența de traseu, denaturând competiția liberă. Acest factor a fost înlocuit cu experiență similară, demonstrată cu contracte de servicii publice executate oriunde în Uniunea Europeană.

Totodată, operatorii câștigatori vor constitui o garanție de bună execuție, ceea ce va face ca transportul să devină mai stabil și mai predictibil.

În contractul de delegare a gestiunii sunt stipulate clauze clare cu privire la respectarea obligațiilor fiecărei părți. Abandonul intempestiv al traseelor, practicat de unii operatori în ultimii ani, va fi mult mai dificil sau cu niște costuri semnificative pentru operatorul de transport.

Valoarea estimată pentru această licitație este de 260.968.873,83lei (suma reprezintă încasările virtuale ale operatorilor pe perioada celor 7 ani de contract).