aprilie 20, 2024 05:18

Proiectul-pilot „Plătește pentru cât arunci” în cartierul Prima din Piața Nucetului

Orădenii care locuiesc în cartierul Prima pot accesa incintele metalice de deșeuri menajere doar prin scanarea codului RFID (Radio-Frequency Identification) de pe sacii menajeri primiți.

Proiectul-pilot „Plătește pentru cât arunci” pentru deșeurile generate de gospodăriile din cadrul Asociațiilor de proprietari a fost lansat în cursul lunii decembrie 2021. Asociația vizată este Asociația de proprietari Cartier Prima, de pe strada Piaţa Nucetului, care are  790 de locatari  în 545 de apartamente.

Scopul principal al proiectului-pilot este de a identifica cantitatea (volumul) şi tipul deșeurilor – reziduale, biodegradabile, reciclabile și ambalaje de sticlă – depozitate de către fiecare utilizator din cadrul asociației de proprietari Cartier Prima din municipiul Oradea, utilizatorii serviciului de salubritate menajeră urmând să fie taxați conform metodei  de implementare “plătește pentru cât arunci”, a precizat Adina Popa, directorul adjunct al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Oradea.

Procentul de distribuire a sacilor cu coduri RFID este de 87,36%, fiind împărțite deja 401 pachete  de saci din cele 459 pachete de distribuit.

Conform datelor furnizate de aplicația web, în perioada 1-21 martie au fost precolectați în cadrul celor cinci incinte metalice de deșeuri 1.732 saci din care: 440 saci aferenți fracției rezidual, 492 saci cu fracție biodegradabil, 718 saci cu reciclabil și 82 saci aferenți fracției sticlă. Volumul de deșeu generat (estimat) în această perioadă este de 71,45 mc, din care 13.2 mc rezidual, 12.3 mc biodegradabil, 43.08 mc reciclabil şi 2.87 mc sticlă.

Controale zilnice

În perioada 1-19 martie, cu ajutorul camerelor de supraveghere video și a aplicației dezvoltate au fost înregistrate 305 incidente, cele mai multe vizând deșeurile aruncate în afara țarcului și lângă pubelele/containerele din interiorul țarcului. Totodată, 54 de incidente au fost înregistrate ca acces a unor persoane neautorizate în incinta de deșeuri, respectiv 34 incidente ce vizau faptul că ușa/ușile au fost lăsate deschise. Pe toată durata de implementare a proiectului vor fi efectuate controale zilnice cu privire la modul de colectare a deşeurilor”, a precizat Adina Popa.

Până la sfârșitul săptămânii trecute, Primăria Municipiului Oradea împreună cu partenerii implicați în proiect (Asociația de proprietari Prima, SC Cargo Track Solutions, SC RER VEST SA și SC Eco Bihor SRL) au asigurat infrastructura necesară derulării proiectului. Astfel, au fost achiziționate noi sisteme de închidere a celor 5  incinte metalice de deșeuri, saci cu coduri RFID (Radio-Frequency Identification) culoare diferită, în funcție de volum și tipul de deșeu colectat, un sistem de scanare și citire a codurilor RFID a sacilor, fiecare accesare a incintei permițând accesul și introducerea de către fiecare utilizator a unui anumit volum de deșeu în recipientele de colectare separate, o cameră de supraveghere video 24/7 prevăzută cu algoritmi de inteligență artificială  care vor crea în mod automat un incident în momentul în care detectează deșeuri depozitate necorespunzător de către utilizatori. A fost asigurată o aplicație Web, cu user-ul și parola aferente, pe o stație-calculator din cadrul Asociației de proprietari, Primăriei Oradea, aplicație care pe timpul derulării activității va genera rapoarte, statistici cu stadiul de implementare a proiectului-pilot.

Primăria Municipiului Oradea mulțumește locatarilor pentru faptul că au înțeles scopul acestui proiect și au participat la distribuirea în bune condiții a sacilor cu coduri RFID. În perioada următoare, municipalitatea va organiza întâlniri cu locatarii urmând să fie clarificate toate aspectele și disfuncționalitățile survenite în implementarea acestui proiect.