iulie 15, 2024 00:54

Se lucrează la o nouă parcare în cartierul Nufărul

Primăria Oradea a predat amplasamentul cuprins între străzile Gh. Asachi și Liszt Ferencz, în vederea începerii lucrărilor de amenajare a unei parcări menite să suplinească locurile dezafectate cu ocazia reabilitării bulevardului Nufărul-Cantemir.

Anterior, clădirile situate pe acest amplasament au fost dezafectate, amplasamentul fiind apoi curățat de moloz.

Descărcările arheologice au fost finalizate, iar în acest moment se lucrează la terasamente. Astfel, cele 78 de locuri nou create vor suplini locurile dezafectate cu ocazia reabilitării bulevardului Nufărul – Cantemir. Zona propusă spre modernizare și regenerare urbană este mărginită de străzile Gheorghe Asachi și Liszt Ferencz, având o suprafață totală de 3760 mp, din care 460 mp sunt destinați amenajării trotuarului, 2285 mp zonei carosabile, 918 mp spațiului verde și 97 mp amplasării rigolelor. Fiecare loc de parcare va avea o lățime de 2,5 m și o lungime de 5 m”, a precizat viceprimarul Marcel Dragoș.

În ceea ce privește colectarea apelor pluviale, acestea vor fi colectate în rigole și vor fi evacuate prin gurile de scurgere în canalizarea pluvială nou proiectată.

Lucrările sunt executate la intersecția străzilor Gh. Asachi și Liszt Ferencz (zona 2), în cadrul programului de „Regenerare urbană – spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului – str. Nojoridului – str. Leonardo da Vinci – str. Ciheiului”.

Acestea sunt executate de S.C Asfamixt S.R.L (executant și lider de asociere) și S.C Edildrum Construct S.R.L (proiectant și asociat), prețul de execuție a lucrărilor fiind de 1.079.225 lei (fără TVA). Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este finalul lunii iulie.

De menționat, că în spatele blocului de pe Gh. Asachi au mai fost amenajate în primăvara anului trecut 80 de locuri de parcare. Urmează amenajarea a altor două parcări în zona Grădina de fragi, cu un total de cca 180 de locuri.