iunie 13, 2024 07:06

Au fost depuse ofertele pentru modernizarea Parcului Petőfi și a viitorului parc din Episcopia

Primăria Oradea anunță că luni, 11 aprilie, a avut loc deschiderea ofertelor aferente procedurii care are ca obiect: „Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: Lot 1 –  Amenajare parc public strada Matei Corvin – Rectorului,  Lot 2 – Modernizare Parc Petőfi.

Astfel, pentru lucrările de amenajare a parcului public situat la intersecția străzilor Matei Corvin cu Rectorului a fost depusă o singură ofertă de către SC Dumexim SRL, având subcontractanţi pe SC Mardion SRL, SC Proexco SRL și Amper Proiect SRL. Valoarea estimată a contractului este de 874.665,15 lei fără TVA.

Pentru lotul 2, modernizarea Parcului Petőfi, s-au depus oferte de către 4 operatori economici. Este vorba despre :

– SC Construcții Bihor SRL, având subcontractant pe SC Proexco SRL;

– SC Dumexim SRL, având subcontractanți pe SC Leuinvest SRL, SC Mardion SRL și Proexco SRL;

– Gavella Com, având subcontractanți pe Leuinvest SRL, SC Prexco SLR, Porfido ed Arte Consortio Stabile, Electrofor, SPV Begonia SRL;

– Asocierea formată din SC Saminstal SRL – lider de asociere și B&T Arta și Arhitectura SRL – asociat, având ca subcontractant pe Tehno Service SRL. Valoarea estimată este de  8.380.661,27 lei fără T.V.A.

Ofertele vor fi evaluate în perioada următoare.

Ce lucrări de modernizare vor fi făcute în Parcul Petőfi?

Lucrările la Parcul Petőfi vizează: amenajarea aleii de tranzit situată la limita sudică a parcului și paralelă cu strada Petőfi Sandor prin asfaltare; amenajarea cu piatră cubică a aleilor principale și cu piatră spartă a celor secundare; reamenajarea locului de joacă pentru copii cu pardoseală din tartan pentru aria de joc și zona de siguranță și gazon pentru restul suprafeței; restaurarea parapeților/zidurilor de sprijin din piatră, a pergolei și zonei cu iaz și a grădinii japoneze prin utilizarea materialelor naturale (piatră); refacerea zidurilor de sprijin și înlocuirea confecției metalice din zona de pergole și amenajarea cu plante cățărătoare şi montarea de bănci cu elemente de tip Smart (wi-fi, posibilitate încărcare telefoane, staţionare biciclete); reamenajarea zonei centrale prin dezafectarea fântânii decorative și pregătirea amplasamentului (asigurare utilități) pentru posibilitatea amplasării unui spaţiu de alimentaţie publică (cafenea).

Amenajările au la bază studiul peisagistic care vizează intervenții pe 11 zone din parc, fără a afecta arborii maturi cu valoare dendrologică şi istorică.

De asemenea, studiul de fezabilitate prevede realizarea iluminatului public și a sistemului de curenţi slabi (necesari pentru montare camere video, wifi), realizarea sistemului de irigație automatizat, montarea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi, indicatoare de orientare, rastel biciclete), dar și amplasarea unor toalete moderne cu sistem de auto-curățare.

În total, suprafața verde amenajată va fi de 18.079 mp, a aleilor pietonale asfaltate de 849,11 mp, suprafața aleilor pietonale cu piatră cubică 1.794,94 mp, suprafața aleilor pietonale cu piatră spartă 95,18 mp, suprafața de tartan a locului de joacă 318,78 mp, iar suprafața bazinului japonez de 310,93 mp.

Parc nou în Episcopia

Prin acest parc se va realiza un spaţiu urban modern, un loc prielnic pentru odihnă, pentru activităţi de joacă şi activități sportive. Lucrările propuse prin studiul de fezabilitate sunt: alei asfaltate, adiacent zonelor de activități și relaxare propuse; amenajarea unui teren multifuncțional prevăzut cu nocturnă şi împrejmuire; amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii prevăzut cu pardoseală din tartan; mobilier urban; spaţii verzi și plantații de arbori cu diversitate ornamentală (arțar, magnolie, mesteacăn, tei, castan roşu, con decorativ); sistem de irigații pentru zona verde gazonată; sistem de iluminat public în parc. Suprafața verde amenajată va fi de 1.535,45 mp, suprafața de alei asfaltate – 210,21 mp, suprafața loc de joacă – 367,70 mp și terenul multifuncțional de sport – 352,64 mp.