aprilie 23, 2024 16:08

CJ Bihor a scos la licitație dreptul de folosință a unui teren pe care vrea să fie construit un campus școlar

Consiliul Județean Bihor a lansat marți, 12 aprilie, licitația pentru dreptul de folosință a unui teren din Municipiul Oradea, în vederea construirii unui campus școlar cu sistem internațional și național, cu predare în limba română și limbi străine. Ofertele pot fi depuse până la data de 3 mai a.c.

Parcela la care face referire procedura de licitație se află situată pe strada Ceyrat, nr.4, și are o suprafață de 8.759 mp, fiind în proprietatea privată a Județului Bihor.

Obiectivul de investiții ”Campus școlar cu sistem internațional și național cu predare în limbi străine și limba română”, proprietate a investitorului, va include următoarele:

  • Clădiri destinate învățământului preșcolar, învățământului școlar gimnazial, primar  și/sau liceal, cantină, sală de sport, etc.  Acestea vor putea ocupa cel mult 60% din totalul suprafaței dedicate realizării obiectivului;
  • Spațiu verde, amenajat corespunzător unui campus școlar și care să includă minim un teren de sport și două locuri de joacă;
  • Parcare;

Condițiile minime obligatorii prevăzute pentru operatorii interesați să participe la licitație prevăd ca suma investită să fie de cel puțin 500 euro/mp, iar gradul de ocupare a terenului cu clădiri să fie de 40-60% din suprafața totală a parcelei disponibile. Redevența percepută de Județul Bihor este de minimum 3 euro/mp/an. Durata exercitării dreptului de folosință asupra terenului este de maximum 25 de ani.