aprilie 20, 2024 05:21

ANUNȚ Lansare proiect ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 22 iunie 2022

Anunț privind lansarea proiectului ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor”

Consiliul Județean Bihor anunță lansarea proiectului ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor”, Cod proiect 139933.

Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, 2014 – 2020, Componenta 1: ,,REACT EU – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Axa prioritară ,,Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU”, Operațiunea ,,Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale”.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității de reacție a Consiliului Județean Bihor, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, a Unității de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet și a Unității de Asistență Medico-Socială Popești la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin sporirea capacității de a răspunde în timp util și eficient la criza COVID 19.

Rezultate așteptate: Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S130 – Entitati publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 cu un număr de 3 unități (DGASPC Bihor, UAMSP Nucet și UAMS Popești).

Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvata de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare în urma implementării proiectului, deoarece se va îmbunătăți capacitatea de prevenție a pacienților din judetul Bihor prin dotarea cu echipamente de protectie si prevenție a DGASPC Bihor, UAMSP Nucet și UAMS Popești.

In urma echipării conform celor de mai sus, cele 2 unități sanitare partenere vor avea o capacitate adecvată de prevenție a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.

Valoarea proiectului: 7,844,119.09 lei (100% finanțare nerambursabilă)

Durata de implementare: 1.03.2022 – 31.12.2022

Cod SMIS 2014+ 139933

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operaţional Infrastructură Mare”

Date de contact:

Consiliul Județean Bihor

Parcul Traian, nr. 4, Oradea, Bihor

Telefon: 0259 410181     Fax: 0259 410182

registratura@cjbihor.ro