aprilie 23, 2024 17:38

Anunț privind întâlnirile pentru conștientizarea factorilor interesați din comunitățile locale – comunicat PARCUL NATURAL APUSENI

În cadrul proiectului ”Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și ROSCI0016 Buteasa“ – cod SMIS2014+ 122643, vor avea loc 17 întâlniri pentru conștientizarea factorilor interesați din comunitățile locale, în fiecare dintre cele 17 UAT – uri (Unități Administrativ Teritoriale) din arealul Parcului Natural Apuseni și ariilor naturale protejate integrate. Întâlnirile sunt prevăzute în cadrul contractului privitor la Servicii de informare și conștientizare proiect – Activitatea A5 – Organizare de întâlniri pentru conștientizarea stakeholderilor locali. După primele întâlniri ce au avut loc în comunitățile din Arieșeni, Gârda de Sus, Scărișoara (jud. Alba) și Budureasa (jud. Bihor), programul consultărilor publice continuă, astfel:

Orașul Nucet, luni, 04.07.2022, ora 12:00, sala de ședințe a Primăriei Nucet, jud. Bihor

– Comuna Buntești, luni, 04.07.2022, ora 14:30, sala de ședințe a Primăriei Buntești, jud. Bihor;

– Comuna Mărișel, marți, 05.07.2022, ora 11:00, Căminul Cultural Mărișel, jud. Cluj;

– Comuna Râșca, marți, 05.07.2022, ora 13:00, Căminul Cultural Râșca, jud. Cluj;

– Comuna Mărgău, marți, 05.07.2022, ora 15:00, Căminul Cultural Mărgău, jud. Cluj;

– Comuna Săcuieu, marți, 05.07.2022, ora 17:00, Căminul Cultural Săcuieu, jud. Cluj;

– Comuna Poieni, marți, 05.07.2022, ora 19:00, Căminul Cultural Poieni, jud. Cluj

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (contract de finanțare nr. 287/05.12.2019), în valoare totală de 22.512.776,71 lei, echivalentă cu 100 % din valoarea totală eligibilă aprobată, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 19.135.860,20 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 3.376.916,51 lei, și va fi implementat de către RNP. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului este menținerea și îmbunătățirea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Apuseni și siturile Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa precum și din cele 55 de rezervații și monumente ale naturii cu care se suprapun, în cadrul unui proces participativ ce vizeazăelaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestora.

Rezultate:

  1. Planul de management integrat al Parcului Natural Apuseni, siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și a celor 55 de rezervații și monumente ale naturii cu care se suprapun.
  2. Informarea, conștientizarea și consultarea factorilor interesați  cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate.
  3. Îmbunătățirea calității managementului asigurat de Administrația Parcului Natural Apuseni prin deținerea unei resurse umane instruită și dotată conform noilor cerințe de management.

Localizarea proiectului: coordonarea implementării proiectului se realizează la sediul RNP. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. din Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, Județul Bihor, iar activitățile se desfășoară pe teritoriul ariilor naturale protejate administrate de aceasta, pe o durată de 36 luni, respectiv între data de 01.12.2019 și data de 30.11.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 “Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”.

Date de contact

Nume persoană de contact: Jude Corina Emilia

Funcția în cadrul proiectului: Responsabil Relații Publice și Comunicare

Tel: +40 727 721 551, email: corinajude_poim@parcapuseni.ro