iunie 13, 2024 09:13

Vestigiile descoperite lângă catedrala ortodoxă vor fi puse în valoare

Lucrările la parcarea subterană de tip Park and Ride din Piața Emanuil Gojdu, din zona catedralei episcopale ortodoxe, oprite din cauza cercetărilor arheologice, vor fi reluate cel târziu la începutul lunii iulie. Printr-un proiect modificator, vestigiile descoperite vor fi puse în valoare, astfel încât să poată fi vizitate de către public.

Arheologii de la Muzeul Țării Crișurilor au finalizat toate lucrările de cercetare arheologică preventivă la viitoarea parcare din Piața Emanuil Gojdu, iar raportul final a fost aprobat de Comisia Națională de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii.

După începerea lucrărilor și săpăturile care au fost efectuate, au fost descoperite anumite vestigii în zonă. Având un contract de cercetare arheologică cu Muzeul Țării Crișurilor, conform normativelor în vigoare, inițial a fost verificată jumătate din suprafața parcării din punct de vedere arheologic. În urma realizării raportului arheologic, care a fost trimis la București, ni s-a spus că este o descoperire importantă, să săpăm 75% din suprafața parcării. Ulterior, împreună cu cei de la Comisia Națională de Arheologie, am ajuns la concluzia să săpăm 100% din suprafața parcării. Toată suprafața a fost cercetată din punct de vedere arheologic. Astfel, s-au descoperit 2 fundații de biserici vechi: o biserică romanică din secolul al 12-lea și, în jurul ei, o biserică gotică, din jurul secolului al 14-lea. Au mai fost găsite câteva ruine de clădiri medievale, tot din secolul al 14-lea, un zid de ravelin al Cetății și o contraescarpă a zidului de ravelin. După întocmirea raportului arheologic și avizarea lui de către Comisia de Arheologie, am venit cu propunerea de punere în valoare a acestor descoperiri pentru a primi avizul Comisiei Naționale și al Direcției de Cultură pentru continuarea lucrărilor la parcare„, a precizat primarul Florin Birta.

În baza raportului final al arheologilor, arhitectul Pafka Ernest, șeful de proiect al lucrării, a prezentat o propunere de proiect modificator pentru punerea în valoare a vestigiilor descoperite, constând în:

– fundațiile unei biserici romanice și gotice, vârful ravelinului și a contraescarpei ravelinului vor fi prezentate în forma descoperită in situ, prin montarea unor balustrade de sticlă, fără să fie acoperite sau placate;

– fundațiile unor construcții medievale din vecinătatea bisericilor și conturul ravelinului și al contraescarpei ravelinului vor fi marcate în pardoseala parcajului.

Aviz favorabil

Proiectul a primit avizul favorabil al Direcției Județene de Cultură Bihor, urmând ca modificările să fie detaliate la nivelul unui proiect tehnic de execuție în perioada următoare. Modificările rezultate de punerea în valoare a vestigiilor descoperite conduc la diminuarea locurilor de parcare de la 277 locuri inițiale la 251 locuri de parcare și desființarea unui lift.

Cel mai târziu la începutul lunii iulie, lucrările la parcare vor fi reluate în forță. Se lucrează la partea de modificare a proiectului pentru a pune în valoare noile descoperiri, modificări care trebuie scoase la licitație. Va avea loc o licitație suplimentară pentru proiectare și execuție. Important este că, în același timp, constructorul poate lucra la partea de fundație și la tot ce nu afectează aceste puneri în valoare. Valoarea estimată a parcării este de aproximativ 25 de milioane de lei, fără TVA, și estimăm că proiectul modificator plus lucrările suplimentare vor aduce o creștere de aproximativ 20%. Mă bucur că au fost descoperite toate aceste vestigii și că vor fi puse în valoare. Estimăm ca la finele anului viitor parcarea va fi dată în folosință„, a mai precizat primarul Florin Birta.

Prin edificarea parcării, Primăria municipiului Oradea urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de parcare a autoturismelor în zona instituţiilor publice din oraș şi a celor care fac naveta înspre Oradea.

Lucrările au început în decembrie 2020, dar imediat după primele săpături de adâncime au fost identificate primele oseminte și urme de fundații ale construcțiilor medievale.

Parcajul va dispune de afișaj electronic și va fi accesibil în exploatare numai pentru autoturisme de clasă mică, medie şi mare, până la lungimea de 5 m, exclusiv pentru cele cu motoare pe benzină, diesel şi hibrid electrice sau electrice, cu strictă interdicţie pentru GPL. Sunt prevăzute 3 stații de reîncărcare electrice care deservesc 6 autoturisme, automate de taxare şi o cabină tip ghișeu.

În vecinătatea vestigiilor descoperite vor fi montate panouri multilingve de informare a publicului cu prezentarea rezultatului cercetării arheologice, amplasate la nivelul dalei urbane si în interiorul parcajului în zonele în care sunt marcate clădirile medievale, a bisericii și a ravelinului. Totodată, vor fi amplasate panouri multilingve de informare cu prezentarea unor hărți istorice, imagini ale unor obiecte găsite în urma cercetării arheologice, catalogate, amplasate la nivelul dalei urbane si în interiorul parcajului în zonele în care sunt marcate clădirile medievale, biserica și  sistemul de raveline.