aprilie 23, 2024 16:25

Deși înscriși, aproape 70 de tineri nu s-au prezentat la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2022

Conform unui comunicat de presă emis de către Inspectoratul Școlar Județean, în județul Bihor, la a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022 (proba obligatorie a profilului) au fost prezenți 513 candidați din 582 înscriși. Nu au participat 69 candidați.

Niciun candidat nu a fost eliminat.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

  • 18 august 2022 Proba la alegere a profilului şi  specializării – proba E.d) proba scrisă 
  • 19 august 2022 Limba şi literatura maternă – proba E.b) proba scrisă

Evaluarea competențelor este programată în perioada 22-29 august astfel:

  • 22 – 23 august 2022  Evaluarea competenţelor lingvistice de  comunicare orală în limba română – proba A 
  • 24 august 2022  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 25 august 2022  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
  • 26 şi 29 august 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

 Primele rezultate de la probele scrise  se vor afișa în data de 31 august 2022 (până la ora 12,00, iar contestațiile se vor depune în aceeași zi (orele 12,00 – 18,00)

În perioada 01 – 02 septembrie 2022 se vor rezolva contestațiile.

Rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale se vor afișa pe data de 3 septembrie 2022.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).