mai 24, 2024 08:06

Trei localități bihorene primesc bani pentru despăgubiri cauzate de inundații

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 19 septembrie, Hotărârea nr. 17/2022, prin care a aprobat Rapoartele de sinteză ale Sistemului de Gospodărire a Apelor nr. 4501/2022 și nr. 4543/2022 privind apărarea împotriva inundațiilor și accidentelor la construcții hidrotehnice din județul Bihor, care evaluează la suma de 165.850 lei pagubele produse de viituri în 22 august, respectiv 10-11 septembrie.

Conform rapoartelor, viiturile au afectat străzi, drumuri comunale, podețe, traversări pietonale, drumuri forestiere și au produs colmatări de șanțuri pe raza unităților administrativ-teritoriale Șoimi, Țețchea și Roșia.

Bugetul solicitat Guvernului de către Instituția Prefectului – Județul Bihor pentru limitarea efectelor produse de viituri cuprinde 80.130 lei necesar a fi alocați pentru UAT Șoimi, 16.620 lei pentru UAT Țețchea și 69.100 lei pentru UAT Roșia. 

Conform proiectului de hotărâre înaintat către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fondurile pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de fenomenele meteorologice periculoase vor fi alocate din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului din bugetul de stat pe 2022.

Politica asiduă de prevenție pe care am dus-o ca prefect în acești trei an își arată rezultatele, impactul viiturilor fiind tot mai mic anual. Mă voi asigura în continuare că autoritățile locale și instituțiile cu atribuții își fac treaba și întrețin șanțurile și rigolele din localități, precum și secțiunile de scurgere ale lucrărilor care traversează cursurile de apă,” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Hotărârea CJSU nr.17 este disponibilă aici:

https://bh.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/21/2022/09/HCJSU-nr.-17-19.09.22.pdf