aprilie 23, 2024 17:24

O nouă ediție a Târgului Serviciilor Sociale

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, în colaborare cu furnizorii de servicii sociale din municipiul Oradea, cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea și APTOR, organizează miercuri, 19 octombrie 2022, între orele 12:00 și 18:00, în Piața Unirii, evenimentul de promovare a serviciilor sociale acordate persoanelor vulnerabile din municipiu. 

Cu acest prilej, organizațiile neguvernamentale și instituțiile publice furnizori de servicii sociale își vor prezenta serviciile sociale acordate și activitățile desfășurate în vederea sprijinirii celor mai vulnerabili membri ai comunității. Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, în cadrul acestui eveniment, va prezenta serviciile sociale pe care le oferă cetățenilor, și anume: Centrul Social Dignitas, Centrul de Îngrijire de Zi – Oradea, centrele comunitare din cartiere (vârstnici), serviciile de consiliere psihologică pentru copii și familie, informare și consiliere privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, și nu numai. Vor fi  prezentate și produsele hand-made realizate împreună cu beneficiarii în cadrul programelor de inserție socială, produse ce vor putea fi achiziționate de doritori. 

Acest eveniment are ca obiectiv recunoașterea efortului depus de furnizorii și  beneficiarii serviciilor sociale, promovarea activităților desfășurate de către aceștia, creșterea gradului de cunoaștere și schimbul de experiență între furnizorii de servicii sociale.

 ”Pentru că anul trecut a fost un eveniment reuşit şi apreciat, am hotărât să organizăm şi anul acesta prezentarea serviciilor sociale derulate de instituţii şi ONG-urile din domeniul social, fiind o oportunitate pentru comunitate să cunoască mai bine nevoile celor vulnerabili dar şi serviciile pe care le oferim pentru fiecare în parte. Invităm cetățenii urbei noastre la acest eveniment, prilej cu care vom putea consolida relația de colaborare între administrația publică și sectorul ONG, precum și pentru dezvoltarea unor noi servicii în beneficiul membrilor comunității noastre. Prin aceste acțiuni dorim să venim în sprijinul furnizorilor de servicii sociale de pe raza municipiului Oradea, prin promovarea lor și nu în ultimul rând pentru a le arăta aprecierea şi recunoştința față de munca şi implicarea de care dau dovadă, dar şi pentru promovarea unor servicii de care pot beneficia cei care au nevoie”, declară directorul DAS Oradea, Anca Grama.