iulie 15, 2024 01:12

Primarii pot depune proiecte pentru creșterea gradului de independență energetică

Prefectul Dumitru Țiplea solicită primarilor bihoreni să depună proiecte pentru creșterea gradului de independență energetică prin obținerea de energie din surse regenerabile.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis în atenția primăriilor o circulară prin care anunță startul unui apel de proiecte deschis de Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) și destinat autorităților publice locale, pentru investiții în echipamente şi utilaje care să vizeze obținerea independenței energetice, în valoare de 250 de milioane de euro. Apelul este deschis până la 05 decembrie, ora 17.00.

În contextul creşterii prețului la materialele de construcții și la utilitățile publice (energie, gaze naturale, combustibil), Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, implementează în această perioadă măsuri în valoare totală de 1 miliard de euro, pentru sprijinirea mediului de afaceri și a autorităților locale.

 500 de milioane de euro sunt alocate pentru eficiența energetică a autorităților publice locale, care sunt nevoite să suporte din bugetele locale fondurile necesare pentru cheltuielile de funcționare ale serviciilor publice din educație şi din sănătate. Finanțările vizează sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile (geotermală, solară, eoliană etc.), atât pentru consum propriu cât şi pentru comercializare.

 „Sănătatea și educația bihorenilor sunt prioritare. În contextul actual, primăriile au datoria să eficientizeze bugetele locale pentru a susține la nivel optim aceste servicii publice. Fac un apel către primari să depună toate diligențele pentru a beneficia de fondurile disponibile”, a declarat prefectul Dumitru Țiplea

 Primul apel, în valoare de 250 de milioane de euro, este destinat investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu. Apelul se aplică pentru investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinată consumului propriu. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulica, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.

 Se vor finanța următoarele tipuri de proiecte:

–  Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi / sau termică în cogenerare din surse de energie regenerabilă cu excepția biomasei pentru consum propriu;

–  Realizarea capacităţilor de producere energie electrică sau termică din surse de energie regenerabilă, cu excepția biomasei, pentru consum propriu.

 Grantul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi va fi de minim 500.000 euro şi nu poate depăşi 5.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanțare/ proiect de investiţii. Apelul este deschis până la 05 decembrie, ora 17.00.

 Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică IMM Recover, cu toate anexele solicitate prin ghid solicitantului. Mai multe detalii aici –

 Precizăm că în această perioadă MIPE are deschise apeluri de proiecte pentru eficiența energetică a mediului de afaceri în valoare de 500 de milioane de euro.

Mai multe informații aici –