iunie 13, 2024 10:31

15.000 de panouri în viitorul parc fotovoltaic din strada Matei Corvin

Consilierii locali orădeni au votat în cadrul ședinței extraordinare de joi, 14 decembrie, studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Parc fotovoltaic amplasament strada Matei Corvin, Municipiul Oradea, Județul Bihor”, proiect care va fi depus spre  finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Astfel se oferă o oportunitate pentru instalarea unei centrale electrice fotovoltaice pe o suprafață de teren aflată în proprietatea municipiului Oradea, care este amplasată între străzile Matei Corvin și Santăului, în jurul haldei pentru depozitarea deșeurilor municipale.

Centrala va fi racordată la Sistemul Energetic Național, contribuind astfel la creșterea producției de electricitate provenită din surse regenerabile și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Date tehnice

Centrala electrică fotovoltaică prevede montarea a 15.168 de panouri fotovoltaice monofaciale, având fiecare o putere instalată unitară de minimum 670 Wp, respectiv echipamentele electrice aferente – 48 de invertoare de 175 kW și 5 posturi de transformare ridicătoare de 1850 kVA. În fiecare post pot fi conectate câte 10 invertoare în paralel. Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe structuri metalice de susținere speciale.

În cadrul investiției sunt prevăzute și lucăpri conexe: executarea unui racord electric la Sistemul Energetic Național prin intermediul Stației Electrice de 110 kV din incinta CET, inclusiv construirea unei stații electrice de transformare 20/110 kV, amenajarea terenului, realizarea de alei și drumuri tehnologice în cadrul parcului, îngrădirea acestuia, sistem de iluminat, sistem de supraveghere video centralizat, instalație de legare la pământ și paratrăsnet.

Parcul fotovoltaic va putea fi gestionat de la distanță, fiind prevăzută în cadrul investiției montarea de echipamente pentru monitorizare și control de la distanță prin fibră optică/GSM.

Puterea totală instalată a panourilor fotovoltaice este estimată la minimum 10,162 MWp.

Valoarea totală a investiției este de 81.381.870,50 lei inclusiv TVA, din care 30.022.219,94 lei (45%) reprezintă cofinanțarea proiectului din fonduri europene, iar 51.359.650,56 lei (55%) va fi contribuția municipalității. Durata estimată de realizare este de 12 luni.