iunie 13, 2024 05:00

2,2 milioane de euro pentru reabilitarea Palatului Administrativ Bihor

Clădirea ce găzduiește Instituția Prefectului -Județul Bihor, Consiliul Județean Bihor, Direcția Județeană Bihor a Autorității Electorale Permanente și Structura Teritorială Bihor a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din Parcul Traian urmează să intre în reabilitare, după ce a primit finanțare în urma semnării la începutul acestei săptămâni a contractului de finanțare pentru proiectul „Renovarea energetică a Palatului Administrativ al județului Bihor”, în valoare de cca 2.200.000 euro. În urma reabilitării, monumentul istoric cu o suprafață desfășurată de 4255 metri, ridicat în perioada barocă, în secolul XVIII, ar urma să facă o reducere de peste 60% a consumului de energie pentru încălzire, fapt ce va duce la încadrarea într-o clasă energetică superioară.

Apelul de proiecte este gestionat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne în calitate de lider de parteneriat și cu Instituția Prefectului – Județul Bihor având calitatea de beneficiar. Proiectul, în valoare totală de 10.964.794,41 lei, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării – Operațiunea B2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădiriilor publice care a fost depus în cadrul Apelului PNRR/2022/C5/2B2.1/1/Runda 1.

Conform unui comunicat emis de Biroul de Presă al instituției, lucrările de reabilitare planificate includ:

– Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (înlocuire țigle, izolare termică  a șarpantei podului, termoizolarea planşeelor peste etaj, izolarea termică a faţadei prin  înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare existente);

– Modernizarea  sistemelor de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior (sistem de climatizare bazat pe ventiloconvectoare și chiller cu pompe de căldură, sistem de recuperare de căldură pentru asigurarea calității aerului interior, aplicarea de sisteme de umbrire pentru sezonul cald cu sticlă sau folie inteligente aplicate la ferestre);

– Modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri (înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate, dotarea cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă;

– Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice (instalarea de panouri foto-voltaice pe șarpanta interioară a clădirii);

– Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

Obiectivul proiectului este ca, în urma reabilitării termice, să fie atinși următorii indicatorii tehnici:

1. reducerea energiei primare cu aproximativ 59%, de la un consumul anual de energie de 329,74 [kWh/m2an] la 136,18 [kWh/m2an]

2. reducerea emisillor de CO2 cu aproximativ 36%, de la 75,66 [kgCO2/m²an] la 48,24 [kgCO2/m²an]

3. o reducere a consumului de energie pentru încălzire de aproximativ 63%, adică o economie considerabilă față de situația prezentă

4. un standard superior de clasă energetică a clădirii, de la Clasa C în prezent, la un nivelul de performanță energetică asimilabil indicatorilor pentru Clasa B

5. toate lucrările vor fi executate cu respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), respectiv activități care să producă efecte semnificative asupra mediului înconjurător

Conform contractului, termenul de finalizare este de 36 luni, respectiv 12 decembrie 2025.

Am depus toate diligențele pentru reabilitarea celei mai importante clădiri administrative a județului Bihor, care va deveni mai prietenoasă atât cu mediul, cât și cu bugetul de mentenanță. Consider că este un semnal pentru toate administrațiile locale ale județului, care trebuie să aibă în vedere atât creșterea eficienței energetice în contextul actual, cât și economia pe termen mediu și lung,” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.