aprilie 20, 2024 05:47

Două oferte pentru proiectarea viitoarei autobaze din Parcul Industrial II

Primăria Oradea intenționează să construiască o nouă autobază în Parcul Industrial II, motiv pentru care a scos la licitație proiectarea acestei investiții. Conform unui comunicat de presă emis de către biroul de specialitate din cadrul instituției, la procedura de licitație au fost depuse două oferte pentru realizarea proiectului tehnic. Valoarea estimată a procedurii de achiziție publică a proiectului tehnic este de 674.000 lei fără TVA.

Termenul de depunere a ofertelor privind achiziția de servicii: Elaborare documentații suport și obținere avize, acorduri și autorizații, elaborare studii, elaborare proiect și obținere autorizație de construire, elaborare Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiție: „Dezvoltarea și optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea și a zonei sale urbane funcționale prin amenajarea și dotarea autobazei” a fost 5 decembrie, ora 15.00.

Au fost depuse două oferte de către asocierea formată din HFG Solutions SRL – Lider de Asociere și Proconsolutions SRL – asociat, respectiv Smart City Development – ofertant unic.

Autobaza nouă se va construi în Parcul Industrial Eurobusiness II și va cuprinde următoarele construcții, având o suprafață totală desfășurată de 8.766,80 mp:

1. clădire administrativă (regim de înălțime P + 1E);

2. clădire de reparații autobuze (regim de înălțime P + 1Ep);

3. copertină 1 (regim de înălțime P);

4. copertină 2 (regim de înălțime P);

5. stație de alimentare (regim de înălțime P);

6. cabină portar (regim de înălțime P).

În incinta halei sunt proiectate 7 linii de autobuze, care au funcțiuni și sunt echipate după cum urmează:

– linia 1 – Linie de revizie tehnică și schimb ulei (RT1+SU).

– linia 2 – Linie de revizie tehnică (RT2)

– linia 3 – Linie pentru reparații curente + verificare rapidă (RC1+VR)

– linia 4 – Linie pentru reparații curente (RC2) care beneficiază de elevatoare.

– linia 5 – Linie pentru reparații curente autobuze electrice

– inia 6 – Linie pentru inspecție tehnică periodică

– linia 7 – Linie pentru spălătorie autobuze.

Valoarea totală a investiției este de 69.295.440 lei, fără TVA.