iunie 13, 2024 08:51

Prelungire apel de selecție Măsura M2/68 – anunț GAL Pădurea Craiului

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

  • Data lansării apelului de selecție: 15.11.2022

Măsura lansată prin apelul de selecție:

MĂSURA M 2/6B  – ”DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI RURAL”

Beneficiari eligibili:

COMPONENTA A – INVESTIȚII

☑         Autoritățile publice locale și asociațiile acestora ( UAT, ADI-uri);

☑         Asociații și fundații;

Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Fonduri disponibile: Componenta A =  270.991,18 euro FEADR tranziție,

Suma maxima nerambursabilă: Componenta A = 50.000€/proiect;

Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2023

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M2/6B disponibil pe www.galpadureacraiului.ro  

Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0771 796 457, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația GAL Pădurea Craiului, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

ASOCIAȚIA GAL PĂDUREA CRAIULUI