iunie 13, 2024 08:53

Orădenii își pot plăti taxele și impozitele începând cu 13 ianuarie

Primăria Oradea, prin Direcția Economică, anunță că taxele și impozitele locale pentru anul 2023 vor putea fi achitate începând cu data de 13 ianuarie.

La începutul anului 2023, plata impozitelor și taxelor se reia etapizat, după cum urmează:

– Din 3 ianuarie 2023 se încasează doar taxele fără debit (amenzi de circulaţie și/sau parcare, taxă judiciară de timbre, avize) la ghișeele 5 și 21-27 din Centrul de relații cu publicul, la unităţile Direcţiei de Poştă sau prin unităţile C.E.C.

– Începând cu 13 ianuarie 2023 va fi reluată încasarea tuturor impozitelor şi taxelor datorate bugetului local, inclusiv impozitele pe clădiri, terenuri și autovehicule aferente anului 2023.

Precizări privind activitățile cu publicul la început de an 2023

–  contribuabilii persoane fizice și juridice care doresc să achite, în perioada 03.01 – 13.01.2023, obligații fiscale restante datorate anterior anului 2023, vor putea să efectueze plata numai prin virament bancar sau mandat poștal (http://oradea.ro/subpagina/conturi-iban).

–  în perioada 03.01 – 13.01.2023, declaraţiile fiscale privind clădirile şi terenurile tranzacționate vor fi preluate în Centrul de relații cu publicul, ghișeele 3-4, urmând a fi prelucrate după data de 13.01.2023.

– vizarea fişelor de înmatriculare auto se va realiza sub rezerva depunerii declaraţiilor pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport, însoţite de documentele primare aferente.

– pentru vânzările de bunuri impozabile efectuate în perioada 01.01 – 13.01.2023, impozitul aferent anului 2023 va fi calculat de inspectorii cu atribuții de impunere, iar eliberarea certificatului fiscal se va efectua după prezentarea documentului de plată (O.P. sau mandat postal) care să ateste plata impozitului.

– documentele aferente tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate în luna decembrie 2022 se pot prezenta, în vederea înregistrării, în cursul lunii ianuarie 2023 și se vor opera cu data tranzacției (data vânzării/cumpărării), iar vânzătorul nu va mai datora impozit pentru bunul înstrăinat în anul următor. Pentru aceste tranzacții, prezentate până la 31.01.2023, nu se vor aplica sancțiuni privind depunerea cu întârziere a declarațiilor.