iunie 13, 2024 10:05

Anunț privind organizarea de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management al Parcului Natural Apuseni

Anunț privind organizarea de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management

În cadrul proiectului ”Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și ROSCI0016 Buteasa“ – cod SMIS2014+ 122643, vor fi organizate consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management.

Activitățile de organizare a consultărilor publice finale au rolul de a implica comunitățile locale prin procesul de consultare, în vederea realizării unui management durabil în ariile naturale protejate, bazându-se pe conservarea favorabilă a biodiversității în armonie cu necesitățile de dezvoltare durabilă ale comunităților locale.

RNP. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI, beneficiarul proiectului, va participa la următoarele consultări publice preliminare, astfel:

10 aprilie 2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Pietroasa – pentru comunitățile din localitățile Pietroasa, Budureasa, Buntești, jud. Bihor

– 10 aprilie 2023, ora 14:00, la sediul Primăriei Câmpani – pentru comunitățile din localitățile Câmpani, Nucet, jud. Bihor

– 11 aprilie, ora 10:00, la Centrul de Informare Turistică din Gârda de Sus – pentru comunitățile din localitățile Gârda de Sus, Arieșeni, jud. Alba

– 11 aprilie 2023, ora 13:00, la sediul Primăriei Albac – pentru comunitățile din localitățile Albac, Horea și Scărișoara, jud. Alba

– 12 aprilie 2023, ora 10:00, Căminul Cultural din localitatea Poiana Horea, comuna Beliș – pentru comunitățile din localitățile Beliș, Râșca, Mărișel, jud. Cluj

– 12 aprilie 2023, ora 14:00, Căminul Cultural Mărgău – pentru comunitățile din localitățile Mărgău, Călățele, jud. Cluj

– 12 aprilie 2023, ora 16:30, Căminul Cultural Săcuieu – pentru comunitățile din localitățile Săcuieu, Poieni, jud. Cluj

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (contract de finanțare nr. 287/05.12.2019), în valoare totală de 22.512.776,71 lei, echivalentă cu 100 % din valoarea totală eligibilă aprobată, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 19.135.860,20 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 3.376.916,51 lei, și va fi implementat de către RNP. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului este menținerea și îmbunătățirea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Apuseni și siturile Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa precum și din cele 55 de rezervații și monumente ale naturii cu care se suprapun, în cadrul unui proces participativ ce vizeazăelaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestora.

Rezultate:

  1. Planul de management integrat al Parcului Natural Apuseni, siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și a celor 55 de rezervații și monumente ale naturii cu care se suprapun.
  2. Informarea, conștientizarea și consultarea factorilor interesați  cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate.
  3. Îmbunătățirea calității managementului asigurat de Administrația Parcului Natural Apuseni prin deținerea unei resurse umane instruită și dotată conform noilor cerințe de management.

Localizarea proiectului: coordonarea implementării proiectului se realizează la sediul RNP. ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. din Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, Județul Bihor, iar activitățile se desfășoară pe teritoriul ariilor naturale protejate administrate de aceasta, pe o durată de 48 luni, respectiv între data de 01.12.2019 și data de 30.11.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 “Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”.

Date de contact

Nume persoană de contact: Brînzan Maria Oana

Funcția în cadrul proiectului: Manager proiect

Tel: +40 724331166, email: oanabrizan_poim@parcapuseni.ro