Back

Apel de selecție măsura M 1/6A – anunț GAL Pădurea Craiului

APEL DE SELECȚIE (tranziție EURI)

~varianta simplificată~

 • Data lansării apelului de selecție:

16.03.2023

 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M 1/6A – Dezvoltarea durabilă a economiei prin încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale

 • Beneficiari eligibili:

Beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici, existente și nou înființate din teritoriul LEADER ”PĂDUREA CRAIULUI”;
 • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • întreprinderi sociale;
 • cooperative;
 • Beneficiarii măsurii M3/2A;6A și/sau ai măsurii M5/3A.
 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
 • Fonduri disponibile: 100.790,56 euro
 • Suma maxima nerambursabilă: 33.596,85 euro/proiect
 • Data limită de depunere a proiectelor:

20.04.2023

 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.

 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii:

Sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M1/6A disponibil pe www.galpadureacraiului.ro 

 • Datele de contact pentru informații suplimentare:

Tel: 0771796457, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro

 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate

Poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

Atenție!

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.