aprilie 20, 2024 06:40

Proiecte de dezvoltare aprobate de Comisia municipală de urbanism și amenajare a teritoriului Oradea

Comisia municipală de urbanism și amenajare a teritoriului (CMUAT) a analizat în cadrul ședinței de săptămâna trecută un număr de 38 de proiecte. Dintre acestea, 23 au fost studiate în comisia de urbanism, în timp ce 15 au fost aduse în atenția comisiei operative.

Printre proiectele dezbătute se numără și cel al SC ANF Management SRL, care a cerut aviz arhitect-șef pentru construire secție de prelucrare carne și fabrică de ciocolată.

Dezvoltarea se va realiza în incinta Parcului Industrial nr. 2 pe strada Straub Ferenc Bruno, nr. cadastral 212646.

Parcela are o suprafață de 9.000 mp, iar hala propusă va avea o suprafață de 2.126 mp. Aria desfășurată este de 2.354 mp, regimul de înălțime fiind parter + etaj parțial.

O nouă zonă de locuințe familiale și funcțiuni complementare pe str. Caișilor

Un alt proiect important analizat a fost cel al SC Soveco România SRL, care a solicitat parcelare și reglementare teren pentru dezvoltarea de locuințe și funcțiuni complementare pe strada Caișilor.

Aici se propune parcelarea și reglementarea terenurilor cu nr.CAD.180102; 178218; 8763; 162751; 188283; 171630; 212415 și realizarea drumului de acces la parcelele nou formate, drum ce va fi donat domeniului public și va avea profilul transversal de 9 m. Se propune formarea unui număr de 45 parcele destinate construirii de locuințe și funcțiuni complementare. Loturile de teren propuse pentru dezvoltarea de locuințe cu funcțiuni complementare au suprafața minimă de 500 mp.

Proiectul este la faza de oportunitate, urmând a se elabora un PUZ de urbanizare pe varianta 1.

Pe lângă viitoarea zonă de locuințe care a generat și un sistem de drumuri, se propune și o zonă verde cu acces public nelimitat, cu propunerea de schimbare a Zonei Et în zonă de tip Va.

Sistemul de drumuri preconizat va face legătura între str. Caișilor și Izvorului.

În prezent zona cuprinsă în studiu este deservită de rețele de apă și canalizare, rețea de alimentare cu energie electrică și telecomunicații. Se propune menținerea în funcțiune a rețelelor prezente precum și modernizarea lor în vederea satisfacerii nevoilor de consum viitoare, ca urmare a investițiilor propuse spre dezvoltare în zonă.