iulie 15, 2024 01:44

Descoperă Muzeul Țării Crișurilor din Oradea: O incursiune fascinantă în istoria și cultura regiunii

COMUNICAT DE PRESĂ

Mai 2023

Muzeul Țării Crișurilor din Oradea este o bijuterie culturală ce merită să fie explorată, oferind o incursiune captivantă în istoria și tradițiile regiunii Crișana. Pentru cei aflați la prima interacțiune cu Muzeul Țării Crișurilor, trebuie să știți că instituția adăpostește o colecție valoroasă de exponate, fiecare cu povestea sa de spus.

Cu o colecție muzeală de 450.000 de obiecte, Muzeul Țării Crișurilor îi impresionează pe pasionații de arheologie, istorie sau artă, dar și pe curioșii care-i trec pragul.

Haideți să descoperim împreună trei motive importante pentru care acest muzeu merită să fie vizitat!

Colecția de artă și istorie

Muzeul Țării Crișurilor este renumit pentru colecția sa diversă și valoroasă de artă și istorie. Printre cele mai importante piese se numără icoane, obiecte de cult, mobilier tradițional, costume populare și ceramică. Aceste exponate oferă o perspectivă fascinantă asupra tradițiilor și meșteșugurilor locuitorilor din Crișana de-a lungul timpului. De asemenea, muzeul găzduiește expoziții temporare care aduc în prim-plan artiști contemporani și evenimente culturale relevante.

Secția de etnografie

Una dintre cele mai impresionante secții ale muzeului este cea de etnografie, care prezintă viața cotidiană a oamenilor din regiunea Crișana. Aici veți găsi reconstituiri autentice ale caselor tradiționale, mobilier rustic, instrumente muzicale populare și obiecte casnice specifice. Vizitați această secție și veți avea senzația că ați călătorit înapoi în timp, într-o lume plină de tradiții și povești captivante.

Evenimente culturale și educaționale

Muzeul Țării Crișurilor organizează periodic evenimente culturale și educaționale menite să aducă publicul mai aproape de istoria și cultura regiunii. Aceste evenimente includ prelegeri, ateliere de creație, concerte și expoziții tematice. Participarea la aceste activități vă oferă oportunitatea de a interacționa cu experți în domeniu și de a vă îmbogăți cunoștințele despre Crișana într-un mod interactiv și distractiv.

Și pentru că Muzeul Țării Crișurilor a beneficiat recent de fonduri europene, pe care le-a utilizat în mod eficient în cadrul proiectului „REPARAŢII CAPITALE ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE SEDIU NOU – MUZEUL ŢĂRII CRIŞURILOR ORADEA – LUCRĂRI AMENAJARE ÎNCINTĂ ŞI AMENAJĂRI SPECIALE DE MUZEU”, Cod SMIS 116702, Axa prioritară, Prioritate de investiție, AXĂ PRIORITARĂ 5 – ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI URBAN ŞI    CONSERVAREA, PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL; Contract de finanțare: nr.651/11.12.2017, beneficiarul proiectului fiind CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, este firesc să subliniem câteva aspecte importante.

Data începerii proiectului: 11.12.2017

Data finalizării proiectului: 31.10.2023

Valoarea totală a proiectului: 21.645.912, 92 lei

Contribuția FEDR: 14.304.997,33 lei

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat impulsionarea dezvoltării locale și valorificarea patrimoniului cultural local prin restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Țării Crișurilor ca obiectiv de patrimoniu cultural al municipiului Oradea.

Acest obiectiv general încadrează proiectul în aria obiectivului specific al priorității de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, respectiv impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Proiectul relaționează în aceeași măsură și cu Strategia sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național 2014 – 2020. Conform acestui document, au fost identificate pe termen mediu și lung (2017-2018) următoarele direcții principale de acțiune, la care implementarea acestui proiect se va alinia: dezvoltarea spațiilor destinate expunerii și stocării în condiții corespunzătoare a colecțiilor și a patrimoniului existent, modernizarea dotărilor tehnice și, nu în ultimul rând, ridicarea gradului de conștientizare a autorităților locale şi a comunităților locale asupra semnificațiilor pe care le au muzeele în societatea contemporană.

Având în vedere faptul că valorificarea potențialului turistic a fost identificat ca obiectiv strategic al județului Bihor, obiectivul general al acestui proiect răspunde priorităților stabilite în cadrul Strategiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Bihor pentru perioada 2014-2020, fiind un proiect ce vine în sprijinul valorificării patrimoniului cultural. Proiectul este identificat în acest document strategic în cadrul Măsurii 3.2.2. Prezervarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu construit, sub-codul T.3.2.2.6.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

–             Realizarea de lucrări de amenajări și dotări interioare pentru clădirea monument istoric în care este adăpostit Muzeul Țării Crișurilor din Oradea.

–             Realizarea de lucrări de amenajare a spațiului public aferent curții muzeului, prin: reabilitarea porții principale de acces – ca parte a obiectivului monument istoric, curățarea terenului și amenajarea spațiului verde, construirea unui amfiteatru, amenajarea unui spațiu de așteptare, repararea fântânii după intervenții, pavajul aleilor (inclusiv montarea de benzi tactile pentru nevăzători), amenajarea de parcări, repararea și completarea împrejmuirii, restaurarea cabinei de pază, sistematizarea verticală și realizarea rețelelor exterioare, realizarea unui sistem de iluminat arhitectural și montarea de mobilier urban.

–             Creșterea numărului de vizitatori la 30.000 anual începând cu primul an după finalizarea implementării proiectului ca urmare a restaurării și promovării obiectivului de patrimoniu.

Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare comuni și specifici ai programului pentru această prioritate de investiții, respectiv:

–             Obiective de patrimoniu cultural restaurate;

–             Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin.

Proiectul va contribui semnificativ la realizarea obiectivului specific al priorității de investiții, respectiv impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, prin faptul că amenajarea sediului Muzeului Ţării Crișurilor va pune în valoare patrimoniul cultural istoric, artistic, natural şi etnografic de o deosebită valoare care se găsește în cadrul acestui muzeu. Acest patrimoniu nu este din păcate suficient de bine cunoscut de către publicul larg, de asemenea nu există o promovare suficient de mare şi eficientă a Muzeului Țârii Crișurilor.

Realizarea proiectului va putea scoate în evidență exponatele de o valoare deosebită ale muzeului, de asemenea va duce la creșterea numărului de turiști care vizitează muzeul. Totodată, în ceea ce privește partea de exterior, se vor realiza o serie de conformări spațiale pentru asigurarea unor cerințe minime de funcționalitate, siguranță și accesibilitate. Astfel, va exista o contribuție majoră la creșterea gradului de cultură a turiștilor şi a populației în general.

Principalele activități ale proiectului:

Imobilul situat în intravilanul Municipiul Oradea, pe strada Armatei Române nr. 1A, județul Bihor, este amplasat în Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea. Prin proiect s-au realizat:

–             intervenții interioare care țin de mobilarea sălilor existente cu butaforie, structuri speciale de muzeu care au rol nestructural, respectiv amenajarea sălilor de expoziţie în corp A1 şi a expoziţiilor permanente în corpul A etajul I şi Lapidariu. Vor fi astfel amenajate şi dotate 3 secţii: SECŢIA DE ŞTIINŢELE NATURII (corp A), SECŢIA DE ISTORIE (corp A) şi SECŢIA DE ARTĂ (corp A1);

–             amenajări exterioare care țin de reabilitarea perimetrală a împrejmuirii, restaurarea cabinei de poartă și realizarea unor amenajări exterioare prin păstrarea și punerea în valoare a compoziției existente.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Contact:

Str. Armatei Române nr.1/A,

cod: 410087, Oradea, jud. Bihor

tel. secretariat: 0259/706101 fax: 0259/479918

e-mail: contact@mtariicrisurilor.ro

Program de vizitare:

LUNI – ÎNCHIS

MARȚI-DUMINICĂ:

1 APRILIE – 31 OCTOMBRIE: 10.00 – 18.00

1 NOIEMBRIE – 31 MARTIE: 9.00 – 17.00

Programul de vizitare al VIVARIULUI

MARȚI-DUMINICĂ:

1 APRILIE – 31 OCTOMBRIE: 10.00 – 17.00

1 NOIEMBRIE – 31 MARTIE: 9.30 – 16.30

Ultima intrare în muzeu se face cu 30 de min. înainte de ora de închidere. Menționăm că vizitarea tuturor expozițiilor durează minim o oră.

Preț bilete expoziții permanente: Adulți: 15 lei/pers. Copii peste 4 ani, elevi, studenți, pensionari: 5 lei.

Preț bilete expoziții temporare: Adulți: 10 lei/pers. Copii peste 4 ani, elevi, studenți, pensionari: 5 lei.

Preț bilete Vivariu: Adulți: 15 lei/pers. Copii peste 4 ani, elevi, studenți, pensionari: 10 lei.

Taxă ghidaj la expozițiile din Muzeul Țării Crișurilor pentru grupuri de minimum 15 persoane – Adulți: plus 10 lei/bilet; Elevi, studenți, pensionari: plus 5 lei/bilet. La Vivariu nu se face ghidaj.

Intrarea este gratuită la toate expozițiile pentru copiii până la 4 ani, copiii din casele de asistență socială, veteranii de război, persoanele cu handicap, lucrătorii actuali şi pensionarii din rețeaua muzeistică națională.

Programări vizite ghidate: Marți – Duminică; 09.00 – 17.00: 0771 740 400

Programări activități educative: 0772 081 499

Biblioteca muzeului funcționează după următorul program:

Luni-Vineri – 8.00-16.00; Sâmbătă, Duminică – Închis.

Indiferent dacă sunteți pasionat de artă, istorie sau pur și simplu doriți să explorați o nouă destinație culturală, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea vă va încânta și vă va oferi o experiență memorabilă.

DATE DE CONTACT:

MANAGER DE PROIECT

Nume, prenume: Mihai Palcu

Funcție: Șef Birou Investiții – Direcția Tehnică – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

Număr de telefon: +40259 417950, Număr de fax: +40259 410 182

Adresa Poștă electronică: directia_teh@cjbihor.ro

Date de contact beneficiar:

Adresa: Oradea, Parcul Traian nr. 5, Tel: 0259 410181, Fax: 0259 410 182 , Mail: registratura@cjbihor.ro