iunie 13, 2024 05:40

50% este gradul de realizare a celor cinci pasaje din Piața Gojdu

Gradul de realizare a lucrărilor de amenajare a celor cinci pasaje rutiere subterane din Piața Emanuil Gojdu a atins procentul de 50%. În acest moment se lucrează la bazinele de retenție a apelor pluviale în zona pasajului 1, precum și la canalizarea pluvială aferentă aceluiași obiectiv.

În paralel se execută lucrări de cămășuire a pereților la rampele pasajelor 2 și 3, se toarnă dalele pentru zona acoperită tot la aceleași pasaje și se deviază rețelele electrice și de telecomunicații pe Calea Clujului.

Lucrări la infrastructura rutieră se fac pe Calea Averescu, unde se are în vedere și iluminatul public. În zona Catedralei Ortodoxe și a străzii Griviței se execută lucrări de deviere a rețelelor de curent, canalizare menajeră și pluvială.

Lucrările sunt efectuate în cadrul proiectului „Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piaţa Emanuil Gojdu din Oradea – Etapa I”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.