iunie 13, 2024 05:52

Documente și clarificări pentru înscrierea la creșă

Direcția de Asistență Socială Oradea aduce clarificări pe marginea înscrierii copiilor la creșă în perioada 15-30 iunie a.c.. Astfel, conform Ordinului ME nr. 4319/26.05.2023, publicat în Monitorul Oficial în data de 31.05.2023, au fost făcute unele modificări față de anii anteriori:

1. Cererea tip  de înscriere trebuie asumată de ambii părinți;

2. Declarația pe proprie răspundere trebuie semnată de titularul cererii tip de înscriere;

3. Cupon de pensie în cazul persoanelor pensionate în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce privește criteriile de departajare, față de sesiunea anterioară de înscriere la creșă, conform legislației mai sus menționate, au intervenit câteva modificări:

1. Se acordă punctaj pentru vârsta copilului:

– Vârsta de 2 ani împliniți până la 31.08.2023 – 15 puncte

– Vârsta de 2 ani împliniți în perioada 01.09 – 31.12.2023 – 10 puncte

– Vârsta de 2 ani împliniți în perioada 01.01 – 30.06.2024 – 5 puncte

2. Se acordă punctaj pentru locul de muncă situat în apropierea creșei solicitate, cu precizarea că în acest caz nu se va mai acorda punctaj pentru domiciliu.

3. Se acordă punctaj doar pentru copilul minor aflat în întreținere până la nivelul clasei a IV-a.

„Rugăm părinții să citească cu atenție criteriile de departajare și documentele solicitate, în așa fel încât, la înscriere, dosarele să fie complete. Dosarele se depun în perioada 15 – 30 iunie 2023, la sediul DAS Oradea, str. Primăriei nr. 42, Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în timpul orarului de lucru cu publicul, respectiv luni, marți, miercuri – 7:30 – 16:30, joi – 7:30 – 18:30, vineri – 7:30 – 16:00, cu mențiunea că în ultima zi de depunere, 30 iunie, dosarele se depun până la ora 12:00, pentru a putea fi verificate și transmise mai departe în aceeași zi. Ținând cont de faptul că perioada de înscriere este de 2 săptămâni, vă reamintim că aveți la dispoziție și platforma das.hform.ro, aplicație care va fi activă începând cu 15 iunie, ora 7:30 și până în 29 iunie, ora 18:30, după același program amintit mai sus”, a precizat Anca Grama, directorul Direcției de Asistență Socială Oradea.

CRITERII DE DEPARTAJARE

a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la 31.08.2023– 15 puncte;

b) copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs (31.12.2023) –10 puncte

c) copilul are vârsta de 2 ani împliniți în perioada 01.01 – 30.06.2024 – 5 puncte

d) domiciliul copilului (părintelui) este situat în apropierea creșei – 5 puncte/fiecare părinte

e) reședința copilului (părintelui) este situată în apropierea creșei solicitate – 2 puncte/fiecare părinte

f) locul de muncă al părinților/al reprezentanților legali este situat în Parcul Industrial – 5 puncte/fiecare părinte

g) locul de muncă al părinților/al reprezentanților legali este situat în apropierea creșei solicitate – 5 puncte/fiecare părinte

h) ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează, părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL- 5 puncte/fiecare părinte

i) părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu (nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului), în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar (30.09.2023) – 5 puncte

j) Adeverințele de la serviciu se vor puncta în funcție de luna în care își reiau activitatea părinții aflați în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

–  luna octombrie – 3 puncte

–  luna noiembrie – 2 puncte

–  luna decembrie – 1 punct

k) părintele/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi- 2 puncte

l) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită (plasament, spre adopție)- 5 puncte;

m) familie monoparentală – 10 puncte

n) cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile:

– pensionat în conformitate cu prevederile legale – 2 puncte

-cu certificat de handicap; – 2 puncte

– șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă; – 2 puncte (în termen de 2 luni să facă dovada că s-a angajat)

o)părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea – 2 puncte

p) copii gemeni/tripleți (se va completa un dosar pentru fiecare copil) – 2 puncte pentru fiecare copil

q) copil/frate/soră cu dizabilități (se va atașa ancheta socială) – 2 puncte

ACTE/DOCUMENTE

– Cerere de înscriere a copilului la creșă în anul școlar 2023-2024

– declarație pe proprie răspundere

– certificatul de naştere al copilului pentru care se face înscrierea în creșă – în copie şi original;

– certificat de naștere FRATE/SORĂ – în copie și original;

– adeverinţă în original de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar și primar (până la clasa a IV-a) pentru frate/soră;

– carte de Identitate MAMA – în copie și original;

– carte de Identitate TATA – în copie și original;

– adeverință tip de angajat pentru MAMĂ, însoţită de document Revisal; cu mențiunea adresei locului muncă;

– adeverință tip de angajat pentru TATĂ, însoţită de document Revisal; cu mențiunea adresei locului muncă;

– în cazul părinților care își desfășoară activitatea în străinătate adeverință de angajat și/sau contractul de muncă pentru fiecare dintre părinții/reprezentanții legali în cauză, tradusă în limba română SAU declarație notarială a persoanei în cauză că își desfășoară activitatea în străinătate în baza unui contract individual de muncă;

– dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL (adeverințe ANAF vizate);

– act doveditor privind reluarea activităţii (act adiţional de suspendare a activităţii de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creșterea copilului în care se va specifică data reluării activității profesionale sau adeverinţă/cerere de reîntoarcere la locul de muncă avizată de angajator);

– copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei (dacă este cazul);

– copie după sentinţa de divorţ/acord notarial (dacă este cazul);

– declarație notarială în cazul familiilor monoparentale;

– certificat de deces al unuia dintre părinți (dacă este cazul);

– certificat de handicap părinte (dacă este cazul);

– certificat de handicap copil/frate (dacă este cazul);

– cupon de pensie (dacă este cazul).

– document de la AJOFM care să ateste faptul că este șomer;

– fişa de imunizări (vaccinări), întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

– avizul/adeverință de la medicul de familie din care rezultă faptul că minorul este apt pentru intrarea în colectivitate;

– adeverinţă în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul);

– alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei – dacă este cazul;

– dosar plic.

Cererea tip de înscriere și actele necesare la depunerea dosarului de înscriere la creșă le regăsiți în atașament.