aprilie 23, 2024 16:47

Nu au existat candidați eliminați la proba de matematică!

La proba de examen – din Evaluarea Națională – la matematică au fost prezenți în județul Bihor 4365 candidați. Nu au existat situații de candidați care să susțină examenul cu subiecte de rezervă, nici situații de candidați eliminați.

Joi 22 iunie 2023 se va desfășura proba scrisă la  Limba și literatura maternă.

La primele două probe 51 de candidați din 16 centre au suținut examenul în condiții speciale conform metodologiilor în vigoare.

Primele rezultate vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 29 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00).

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, atât în centrele de examen, cât și pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.