iunie 13, 2024 06:41

Șapte note de 10 la titularizare în învățământul bihorean

Inspectoratul Școlar Județean Bihor a dat miercuri, 26 iulie, publicității un comunicat de presă prin care prezintă situația examenului de titularizare. La proba scrisă din data de 12 iulie 2023, din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare), au participat în județul Bihor 1076 de candidați, din 1306 înscriși. S-au retras 73 de candidați, iar 157 nu au participat.

În centrele de evaluare au fost transmise 1076 de lucrări, fiind notate 1073 de lucrări. Din cauza abaterilor de la prevederile metodologiei de concurs, 3 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

În județul Bihor  929  de candidați, respectiv 86,58% au obținut note peste 5.

Deși unii profesori s-au plâns de dificultatea examenului din acest an, pusă pe seama unei posibile răzbunări din partea ministerului de resort din cauza grevei ce a paralizat finalul de an școlar, dacă ne uităm pe datele IȘJ Bihor, pe tranșe de note, situația are următoarea configurație: un număr de 7 candidați au obținut nota 10 (3 Educatoare – Lb. română, 1 Educație fizică și sport, 1 Arte vizuale, 1 Educație muzicală specializată, 1 Psihopedagogie specială), un număr de 583 candidați au obținut note între 7 și 9,99 (54,33 %), 339 candidaţi  au obținut note între 5 şi 6,99 (31,60%), 144 candidaţi au obţinut note sub 5 (13,42%).

În județul Bihor numărul contestațiilor depuse a fost de 188. În cazul a 181 de candidați notele au fost modificate (96,27%).

Notele au fost modificate astfel: pentru 66 lucrări contestate notele inițiale au fost micșorate; pentru 115 lucrări contestate notele inițiale au crescut; pentru 7 lucrări contestate notele inițiale au rămas aceleași

Pe tranșe de note situația finală are următoarea configurație: 7 candidați au obținut nota 10 (0,65); 617 de candidați au obținut note între 7 și 9,99 (57,51 %); 322 de candidați au obținut note între 5 și 6,99 (30 %); 127 au obținut note sub 5 (11,84 %); 3 lucrări anulate

Procentul de promovare după contestații: note > 5 – 946 – 88,16%; note < 5 – 127 – 11,84%.

După derularea etapelor de mobilitate, pentru concurs au fost publicate 105 de posturi didactice/catedre vacante în vederea angajării pe perioadă nedeterminată (94 în mediul urban iar 11 în rural). De asemenea, au fost publicate 1345 posturi didactice/catedre/fracțiuni de catedră în vederea angajării pe perioadă determinată (660 urban, 685 rural), 339 fiind complete. După finalizarea concursului, vor avea loc ședințe de repartizare conform calendarului mobilității.

Pentru a obţine statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

Toate informațiile referitoare la mobilitatea personalului didactic poate fi găsită pe site-ul www.isjbihor.ro  la secțiunea Resurse.