aprilie 20, 2024 06:28

500.000 lei nerambursabili prin Programele naționale de minimis 2023

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat in 16 august, în consultare, proiectele de procedură pentru implementarea programelor aplicabile societatiilor infiintate inainte de 31.12.2020:
 
 1.  Microindustrializare 2023 – societăți care desfăşoară activităţi autorizate
 2.  Comerț/servicii 2023 – societăți care desfăşoară activităţi autorizate
 3.  Accelerarea dezvoltării IMM-urilor – societăți care desfăşoară activităţi autorizate
 
Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține ajutoare de maximum 500.000 de lei, ajutor de minimis acordat sub formă de credit de investiții contractat de la o bancă parteneră. 
Implementarea se poate realiza DOAR cu ajutorul instituțiilor bancare partenere în program prin contractarea unui credit de investiții.
 
BUGETUL PROGRAMELOR:
  
 1.   Microindustrializare: 85.000.000 lei, numărul minim de beneficiari este de 170
 2.   Comerț-Servicii: 74.500.000 lei, numărul minim de beneficiari este de 149
 4.   Accelerare a dezvoltării IMM-urilor: 52.000.000 lei, numărul minim de beneficiari este de 104
 
VALOARE SPRIJIN NERAMBURSABIL: maxim 500.000 lei dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui credit de investiții contractat de la instituția de credit parteneră. 
Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mică de 250.000 lei.
 
COPARTICIPARE BENEFICIARIminim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 
BENEFICIARI ELIGIBILI: 
 
 •    Microîntreprinderile și IMM-urile din Romania inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990; 
 •    Societati înființate cel târziu la data de 31.12.2020;
 •    Societatile care desfasoara activitatea pentru care solicita finantarea cu cel putin 12 luni inainte de data inscrierii in program;
 •    Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru; nu sunt eligibile nici datoriile esalonate;
 •    Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive.
 
CHELTUIELI ELIGIBILE:
 
a)    echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3.; 
b)    echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare;
c)    tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
d)    site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică,  echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;
e)   autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G (vehicule de teren).
 
OBLIGATII BENEFICIAR:
 
 •    Menține activitatea 3 ani după încasarea finanțării
 •    Menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont pentru o perioadă de minim 6 luni de la data efectivă a plății.