iunie 13, 2024 10:13

A fost semnat contractul pe 10 ani pentru gestionarea Uzinei de Biogaz Săcueni

La finalul săptămânii trecute, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoland, s-a semnat contractul cu asocierea de firme S.C AVE BIHOR S.R.L și S.C. NEW LIFE ENERGY S.R.L. pentru delegarea gestionării activității de exploatare a Uzinei de Biogaz Săcueni. Durata contractului este de 120 de luni, iar pentru fiecare an contractual, ADI ECOLAND BIHOR va încasa o redevență de 500.000 lei, fără TVA.

Consiliul Județean Bihor are calitatea de asociat în ADI Ecoland, alături de comunele Săcueni și Diosig. Concesionarea stației din Săcueni are ca scop asigurarea unei bune funcționări a instalației și producerea energiei verzi la capacitățile maxime.  

Operarea efectivă a stației va începe în toamna acestui an, după ce asocierea de firme va parcurge etapele legale necesare.

În perioada următoare, delegatul va trebui să constituie garanția de bună execuție și să emită ordinul de începere a perioadei de mobilizare, pe de-o parte, iar pe de altă parte să obțină licențele, autorizațiile și avizările necesare operaționalizării activității. De asemenea, se va proceda la predarea-primirea bunurilor concesionate, efectuarea de testări și reglaje tehnice pentru funcționarea instalațiilor la parametri optimi”, a precizat Călin Gal, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.

Un raport recent întocmit de Comisia Europeană atestă că o cantitate de 153 milioane de tone/an de deșeuri biodegradabile (alimentare) sunt generate la nivelul Uniunii Europene, cantități în creștere cu aproximativ 8% în fiecare an. Statele membre au angajamente serioase de reducere a cantităților generate și de creștere a cantităților reciclate.

În acest context, centrala pe biomasă de la Săcueni poate spori producerea energiei electrice generată din surse regenerabile și va determina scăderea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare.

Stația va fi inclusă în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, gestionat de Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group. Astfel, materia primă va fi asigurată din deșeuri biodegradabile.

Cantitatea estimată de materie primă care urmează a fi prelucrată în staţia de biogaz este de 45.500 t/an (estimat – 21% deșeuri municipale biodegradabile, 23% deșeuri din agricultură, 56% deșeuri biodegradabile din procese de producție). Prin activitatea de operare a Uzinei de Biogaz Săcueni, operatorul își asumă atingerea unui nivel de producție al energiei verzi din surse regenerabile de 2.500 Mwh/an.

Centrala aflată în proprietatea ADI Ecoland a fost realizată printr-un proiect finanțat cu fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013. Aceasta a fost inaugurată anul 2016 și a costat 23,6 milioane lei.