Back

Anunț de lansarea a proiectului cu titlul „Dezvoltarea durabilă a societății GIOP COMPANY 2005 SRL prin investiția în echipamente performante”

GIOP COMPANY 2005 S.R.L. cu sediul în Comuna Pietroasa, sat Pietroasa, nr. 7A, județul Bihor, România, Cod de identificare fiscală 18023287, J05/2084/2005, implementează proiectului cu titlul: „Dezvoltarea durabilă a societății GIOP COMPANY 2005 SRL prin investiția în echipamente performante”, cod SMIS 161608, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1178 din data de 16.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de4.865.699,90 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 4.054.323,44 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.432.594,07 lei.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății din localitatea Ștei, Oraș Ștei, strada 13 Septembrie, nr.28, Județ Bihor, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Apel reconstituit  – pista de audit – beneficiari selectati IMM RECOVER –  Acţiunea 4.1.1 BIS – Investiţii în retehnologizare în domeniul construcţiilor.

Obiectivul general al proiectului constă în refacerea capacității de reziliență a companiei GIOP COMPANY 2005 SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 si consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activitați productive.

Acest lucru va fi asigurat prin realizarea unei investiții inițiale ce include măsuri specifice unei activități care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice, fără a aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea productivității muncii cu minim 20,9255% față de anul 2021, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.

2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2021.

Data de începere a proiectului: Martie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultate previzionate: 1 investiție inițială realizată prin: achiziționarea a 7 utilaje specifice lucrărilor de construcții pentru fluide dintre care 2 utilaje electrice cu contribuție substanțială la obiectivele de mediu și achiziții pentru digitalizarea activității companiei.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0724258331, email: proiectgiopcompany@gmail.com, persoană de contact Ovidiu-Viorel PÎLEA.

GIOP COMPANY 2005 S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.