aprilie 23, 2024 17:16

ANUNȚ ÎNCEPEREA PROIECTULUI „Dezvoltarea societății TUMIK IMPEX SRL prin achiziția de stație de beton și panouri fotovoltaice”

TUMIK IMPEX S.R.L. cu sediul în localitatea Salonta, Str Menumorut, nr. 15, judeţul Bihor, România, CUI RO 6455656, J05/4068/1994, implementează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea societății TUMIK IMPEX SRL prin achiziția de stație de beton și panouri fotovoltaice”, cod SMIS 158121, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 45/ POC/411/AS/23.11.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de4.450.116,14 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 3.295.962,73 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.471.972,05 lei compusă din 2.070.671,76 lei din FEDR și 401.300,29 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății din localitatea Oradea, judeţul Bihor, nr. Cadastral 167397, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea societății TUMIK IMPEX SRL prin achiziția de stație de beton și panouri fotovoltaice constă în refacerea capacității de reziliență a companiei TUMIK IMPEX SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 2363 – Fabricarea betonului, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 19,05 % fața de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: 23.11.2022

Data de finalizare a proiectului: 31.12. 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice având o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice și 2 echipamente care nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu, recepționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0754448280, email: proiecttumik@gmail.com, persoană de contact Ionescu Nicolae

TUMIK IMPEX S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020