iunie 13, 2024 06:24

Anunț lansare proiect CONNECTRONICS ROMÂNIA

COMUNICAT DE PRESĂ

Începerea proiectului “Dotarea cu panouri fotovoltaice a firmei Connectronics România în vederea autoconsumului”

CONNECTRONICS ROMÂNIA  S.R.L. cu sediul în localitatea Oradea, calea Borșului, nr. 40, jud. Bihor, România, CUI RO 15087723, J05/1277/2002, implementează proiectul cu titlul: “ Dotarea cu panouri fotovoltaice a firmei Connectronics România în vederea autoconsumului”, cod SMIS 160548, co-finanţat prin Fondul de Coeziune, în baza contractului de finanţare nr. 1960/27.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de2.194.656,57 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 1.829.249,22 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 823.162,15 lei compusă din 699.687,83 lei din FC și 123.474,32 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la sediul social al societății din localitatea Oradea, calea Borșului, nr. 40, jud. Bihor, România, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile .

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul intreprinderii CONNECTRONICS ROMÂNIASRL.

Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalata de 149,5 kWp.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile de 399,6 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de seră, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 159,32;

Data de începere a proiectului: 27.02.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Rezultate previzionate:

  1. Punerea în funcțiune a unei unități de producere energie regenerabilă (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalată de 399,6 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de seră echivalent tone CO2 în primul an de operare: 159,32

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0724237081, email: connectronics.proiect@gmail.com, persoana de contact  Vesa Ioan Călin – manager de proiect.

CONNECTRONICS ROMÂNIA  S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020