iunie 13, 2024 09:28

ANUNȚ lansare proiect EUROPEAN TECHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA S.R.L.

02 AUGUST 2023

Începerea proiectului

“Utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al EUROPEAN TECHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA S.R.L.”

EUROPEAN TEHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în localitatea Biharia, str. Szent Peter, nr. 25/A, jud. Bihor, România, CUI RO 11497496, J05/586/2000, implementează proiectul cu titlul: “Utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al EUROPEAN TECHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA S.R.L.”, cod SMIS 160081, co-finanţat prin Fondul de Coeziune, în baza contractului de finanţare nr. 1867/13.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de745.606,40  lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 611.560 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 397.514 lei compusă din 337.886,90 lei din FC și 59.627,10 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la sediul social al societății din localitatea Biharia, str. Szent Peter, nr. 25/A, jud. Bihor, România, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile .

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul intreprinderii EUROPEAN TEHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIASRL.

Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalata de 149,5 kWp.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile de 149,5 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de seră, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 48,27;

Data de începere a proiectului: 13.02.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Rezultate previzionate:

  1. Punerea în funcțiune a unei unități de producere energie regenerabilă (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalată de 149,5 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de seră echivalent tone CO2 în primul an de operare: 48,27

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0737513773.,

email: ets.proiect@gmail.com,

persoana de contact  Pop Lucian – manager de proiect.

EUROPEAN TECHNOLOGIES & SERVICES ROMÂNIA  S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020