iunie 13, 2024 08:27

ANUNȚ Lansarea proiectului „Dezvoltarea societății ATISTRUCT SRL prin achiziția de echipamente”

Lansarea proiectului „Dezvoltarea societății ATISTRUCT SRL prin achiziția de echipamente”

ATISTRUCT S.R.L. cu sediul în localitatea Salonta, Str Piața Libertății, nr. 1-3, Bloc B, Etaj 2, Ap12, judeţul Bihor, România, CUI RO 24324764, J5/2056/2008, implementează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea societății ATISTUCT SRL prin achiziția de echipamente”, cod SMIS 159991, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 494/ POC/411/AS/03.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de3.884.492,36 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 3.247.779,29 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.435.834,47 lei compusă din 2.040.400,76 lei din FEDR și 395.433,71 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății din localitatea Salonta, judeţul Bihor, nr. Cadastral 108903, CF 108903 Salonta, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea societății ATISTUCT SRL prin achiziția de echipamente constă în refacerea capacității de reziliență a companiei ATISTRUCT SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 17,37 % fața de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: 03.02.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12. 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: 3 echipamente prietenoase cu mediu, recepționate și puse în funcțiune dintre care 1 echipament care aduce o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0754480280, email: proiectatistruct@gmail.com, persoană de contact Janos Zsolt Karancsi

ATISTRUCT S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020