aprilie 20, 2024 06:17

Începerea proiectului „DOTAREA FIRMEI BETON CONSTRUCT SRL CU PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU AUTOCONSUM”

COMUNICAT DE PRESĂ

ÎNCEPEREA PROIECTULUI „DOTAREA FIRMEI BETON CONSTRUCT SRL CU PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU AUTOCONSUM”

S.C. BETON CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în localitatea Aleșd, str. Tudor Vladimirescu nr. 54, județul Bihor, România, Cod de identificare fiscală 12093992, J05/560/1999, implementează proiectului cu titlul: „Dotarea firmei Beton Construct SRL cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum”, cod SMIS 161706, co-finanţat prin Fondul de Coeziune, în baza contractului de finanţare nr. 2276 din 20.07.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de2.103.373,85 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 1.450.000,00 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 942.500,00 lei.

Proiectul se implementează în judeţul Bihor, localitatea Aleșd, str. Tudor Vladimirescu nr. 54, CF 105860, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile.

Obiectivul general al proiectului consta în promovarea acțiunilor orientate spre masuri de eficienta energetica si reducerea consumului, prin utilizarea energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) în vederea consumului propriu al întreprinderii.

Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalata de 399,74 kWp. Codul CAEN relevant pentru investiție este 2363 – Fabricarea betonului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Capacitate suplimentara de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsum de 399,74 kWp.

2. Reducerea gazelor cu efect de sera, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 146,28.

Data de începere a proiectului: iulie 2023

Data de finalizare a proiectului: decembrie 2023

Rezultate previzionate:

  1. Punerea în funcțiune a unei unități de producere energie regenerabila (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalata de 399,74 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de seră echivalent tone CO2 in primul an de operare : 146,28.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0744430979, email: proiect.betonconstructsrl@gmail.com, persoană de contact Radu Gabriel-Ile.

 BETON CONSTRUCT  S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020