mai 24, 2024 09:35

Începerea proiectului „DOTAREA FIRMEI OMEGA PLASTIC SOLUTION SRL CU PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU AUTOCONSUM”

Comunicat de presă

Începerea proiectului „DOTAREA FIRMEI OMEGA PLASTIC SOLUTION SRL CU PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU AUTOCONSUM”

S.C. OMEGA PLASTIC SOLUTIONS S.R.L. cu sediul în Oradea, strada Uzinelor, nr. 80, județul Bihor, România, Cod de identificare fiscală 41977747, J5/2768/2019, implementează proiectului cu titlul: „Dotarea firmei Omega Plastic Solution SRL cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum”, cod SMIS 160547, co-finanţat prin Fondul de Coeziune, în baza contractului de finanţare nr. 1952 din 27.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de2.309.552,00 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 1.400.000,00 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 770.000,00 lei.

Proiectul se implementează în judeţul Bihor, Municipiul Oradea, strada Uzinelor Nr. 80, CF nr. 105860, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea acțiunilor orientate spre măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului, prin utilizarea energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) în vederea consumului propriu al întreprinderii. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalată de 399,6 kWp.

Codul CAEN relevant pentru investiție este 2561 – tratarea si acoperirea metalelor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Capacitate suplimentara de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsum de 399,6kWp.

2. Reducerea gazelor cu efect de sera, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 154,77.

Data de începere a proiectului: februarie 2023

Data de finalizare a proiectului: decembrie 2023

Rezultate previzionate:

  1. Punerea în funcțiune a unei unitati de producere energie regenerabila (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalată de 399,6 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de sera echivalent tone CO2 in primul an de operare : 154,77

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0799778054, email: proiectdrakuplast@gmail.com, persoană de contact Fin Fabrizio.

 OMEGA PLASTIC SOLUTION S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziuneprin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020