aprilie 23, 2024 16:45

Începerea proiectului „UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL ORIGINI WOOD SRL”

S.C. ORIGINI WOOD S.R.L. cu sediul în localitatea Toboliu, județul Bihor, România, Cod de identificare fiscală 38605689, J5/3094/2017, implementează proiectului cu titlul: „Utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al ORIGINI WOOD SRL”, cod SMIS 160638, co-finanţat prin Fondul de Coeziune, în baza contractului de finanţare nr. 1990/POIM/1099/11/1 din 08.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de1.388.791,51 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 1.152.051,67 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 633.628,42 lei.

Proiectul se implementează în judeţul Bihor, localitatea Toboliu, nr. 1, CF 54204, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderii ORIGINI WOOD SRL. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalata de 250,25kWp în domeniul reprezentat de cod CAEN rev. 2 – 1629.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Capacitate suplimentara de producere a energiei din surse regenerabile de 250,25kWp.

2. Reducerea gazelor cu efect de sera, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 90,47.

Data de începere a proiectului: martie 2023

Data de finalizare a proiectului: decembrie 2023

Rezultate previzionate:

  1. Punerea în functiune a unei unitati de producere energie regenerabila (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalata de 250,25kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de sera echivalent tone CO2 in primul an de operare : 90,47

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0733535839, email: originiwood.proiect@gmail.com, persoană de contact PUSCAS Camelia-Dorina.

 ORIGINI WOOD S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020