mai 24, 2024 08:28

AJPIS Bihor decontează cheltuielile de investiții și reparații capitale pentru patru centre de zi și rezidențiale

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor vă informează că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.765 / 2012 –  privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, persoanele fizice sau persoanele juridice, furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii au solicitat finanţarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Procedura de evaluare a solicitărilor şi de selecţionare a beneficiarilor s-a realizat în trei etape, după cum urmează:

    a) etapa I – Evaluare şi selecţionare iniţială. Aceasta a fost realizată la nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială şi a constat în verificarea documentaţiei depuse şi a încadrării sumelor solicitate în limitele prevăzute de prezenta metodologie;

    b) etapa a II-a – Evaluare de teren, realizată tot la nivelul AJPIS şi a constat în efectuarea investigaţiei de teren prin verificarea la faţa locului a celor declarate de solicitant, conform documentaţiei depuse;

    c) etapa a III-a – Evaluare şi selecţionare suplimentară. Aceasta s-a realizat la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale şi a constat în departajarea solicitărilor atunci când, după etapa I si II, solicitările selectate depăşesc bugetul alocat.

După parcurgerea celor trei etape, din totalul sumei de 1.778.298,50 lei, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii si Solidarității Sociale nr. 2035/25.09.2023, a fost aprobată suma de 1.487.943 lei pentru decontarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale pentru următoarele centre:

Nr. Crt.Denumire solicitantDenumirea obiectivuluiCategoria lucrărilor/DotăriPerioada finanțării (luni)Valoarea finanțării (lei)
1Asociația Româno Germană AlsteldorfLocuință Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3Dotări, reparații, amenajări, modernizări24272,872
2Asociația Casa NucetCentrul Rezidențial destinat persoanelor Vărstnice – Corp 2Dotări12112,320
3Asociația de Asistență Socială “Episcop Nicolae Popovici”Cămin pentru persoane vârstniceDotări12918,971
4Asociația FileoCămin Vârstnici FileoDotări36183,780

După emiterea ordinului, conducerea AJPIS Bihor, în calitate de reprezentant al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale ca și autoritate contactantă, împreună cu reprezentanții centrelor în calitate de contractor, au încheiat contractele de finanţare nerambursabilă.