iunie 13, 2024 05:58

5.000 de locuitori din Oradea beneficiază de agentul termic produs de Stația de apă geotermală realizată cu fonduri norvegiene

Miercuri, 15 noiembrie, a avut loc la Stația Termică Geotermală de pe str. Făgărașului, conferința de finalizare a proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente”. În urma implementării acestui proiect, finanțat prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegia  2014‐2021 în cadrul „Programului pentru energie în România”, aproximativ 5.000 de locuitori ai cartierelor Ceyrat și Blajovici – O. Goga, respectiv un total 1.600 de apartamente, precum și noua Sală Polivalentă vor beneficia de agentul termic produs de Stația de apă geotermală aflată în imediata vecinătate a sălii polivalente Oradea Arena.

Valoarea investiției, care s-a întins pe parcursul a 16 luni (6 luni de proiectare și 10 luni de execuție) a fost de 3,8 milioane de euro, din care 1,7 milioane euro reprezintă fonduri nerambursabile, diferența fiind asigurată din fondurile proprii ale municipiului. La modul concret, prroiectul a presupus realizarea următoarelor șapte obiective: stația termică geotermală (STG) din strada Făgărașului, rețea de apă geotermală, racord la rețeaua de transport M2 situată pe b-dul Decebal; Treapta 2: Pompe de căldură;  Treapta 3: (STG) necesară pentru aportul de energie termică din SACET; racord electric de alimentare a STG și rețeaua de agent termic de la STG la consumatori.

Prezent la eveniment, primarul Florin Birta a explicat necesitatea folosirii resurselor regenerabile și importanța acestor investiții pentru oraș: „Municipiul Oradea pune accent din ce în ce mai mult pe acest tip de proiecte. În proiectul de față, apa geotermală este extrasă prin forajul din incinta Universității; aici, în stație, se prepară agentul termic și tot ceea ce pleacă de aici se reinjectează într-un puț de reinjecție în cartierul Ceyrat – deci nimic nu se aruncă, totul se refolosește. Astfel, toate blocurile din Cartierul Ceyrat, Sala Polivalentă și noile blocuri care se vor construi în zona Octavian Goga vor fi alimentate prin această stație geotermală. Așa cum se știe, avem și alte proiecte legate de apa geotermală, precum Nufărul I Geotermal și Geotermal Ioșia-Sud, proiecte care ne vor face tot mai puțin dependenți de partea de gaz. La finalizarea acestor proiecte, aportul de apă geotermală în rețea va crește de la 5% la 15%.”

Sistem unic în România, cu pompe de căldură

Elementul de eficiență energetică a proiectului este dat de utilizarea pompelor de căldură, care permit recuperarea unei călduri suplimentare din apa geotermală.

„Partea de noutate a acestei investiții constă în faptul că avem o eficiență energetică, mărită prin utilizarea unei așa-numite trepte 2 de putere, pompe de căldură care extrag o cantitate suplimentară din apă geotermală, astfel încât apa geotermală intră în stație cu o temperatură de 82 grade Celsius și reușim să o reinjectăm cu 20 de grade Celsius. Este un element de noutate unic deocamdată în România”, a spus managerul de proiect Daniel Ţigan din cadrul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI).

Scopul investiției este creșterea utilizării resurselor locale de energie regenerabilă geotermală pentru prepararea agentului termic de încălzire și apă caldă de consum, precum şi realizarea de noi capacități de producție a energiei termice  în sistemul de termoficare centralizat SACET Oradea.

DETALII TEHNICE PROIECT

Titlul Proiectului: „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente”

Sursa de finanțare:

„Programul pentru energie în România”, Domeniu de interes Energie Regenerabila, Apel de Proiecte –Apel 2-Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile – Energie geotermală.

“Programul pentru energie în România” este finanțat prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegia, 20142021. Programul contribuie la realizarea obiectivelor generale prevăzute de granturile SEE și Norvegiene pentru perioada 2014‐2021, respectiv la reducerea discrepanțelor economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele SEE  și Statele beneficiare ale granturilor SEE și Norvegiene.

Obiectivul Programului este: “Energie cu emisii scăzute de carbon și siguranță mai mare în furnizare”. Programul intenționează să stimuleze și să dezvolte relații de colaborare pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite în continuare “State Donatoare”) și România, încurajând parteneriatele bilaterale care au ca obiect dezvoltarea de proiecte.

Valoarea  investiției realizate:      3.837.804,22 euro (TVA inclus)

Granturile SEE (EEA GRANTS):   1.700.000,00 Euro (TVA inclus)

Contribuția Municipiului Oradea: 2.137.804,22 mil. Euro (TVA inclus).

Operator de program: INNOVATION NORWAY

Partener de Proiect din partea statelor donatoare: MANNVIT HF – firmă de proiectare și consultanță din Islanda.

Localizare:  

            Proiectul este încadrat în zona de sud-vest a municipiului Oradea, în  vecinătatea amplasamentului noii Săli Polivalente din Municipiul Oradea, limitele fiind cuprinse între străzile Făgărașului, Traian Blajovici, Islazului și Universitatea din Oradea.

Scopul proiectului:

            Creșterea utilizării resurselor locale de energie regenerabilă geotermală pentru prepararea agentului termic de încălzire și apă caldă de consum precum şi realizarea de noi capacităţi de producţie a energiei termice  în sistemul de termoficare centralizat SACET Oradea. Aportul de energie geotermală  provenine de la forajul de adâncime nr. 4796 care este situat în curtea Universității din Oradea. Elementul de eficiență energetică al proiectului este dat de utilizarea pompelor de căldură cu un COP minim  4 care permit recuperarea unei călduri suplimentare  din apa geotermală.

            Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei aproximativ 4.800 locuitori ai cartierului Ceyrat și Blajovici – Goga, respectiv un total de 1.600 apartamente, precum și noua Sala Polivalentă (5.000 locuri) care este în curs de construcție.

Proiectul este împărțit în 7 obiecte  astfel:

Obiectul 1 : Stația Termică Geotermală (STG)

A fost construită o clădire pe structura metalică și au fost montate de echipamente pentru funcționarea pe bază de apă geotermală în trei trepte (capacitate totală 25,4 MWt) pe strada Fagarașului lângă amplasamentul noii Săli Polivalente (în curs de construcție).

Instalatia de producere agent termic cu trei trepte in serie are urmatoarea configuratie:

 – Treapta 1 : Producție „Agent termic primar geo” ( ATPgeo) de 84°C

Energia geotermală, care provine de la forajul de producţie nr. 4796 existent, este transportată printr-un racord de aducţiune la (STG). Este extrasă energia termală urmând să fie răcită de la temperatura de extracţie de 84°C cu ajutorul schimbătoarelor de căldură până la o temperatură de cca. 40°C. Agentul termic produs de 82°C va asigura alimentarea consumatorilor cu energia termică necesară pentru apa caldă de consum și încalzire în regim de bază și mediu cca. 3800 – 4000 ore anual. Sarcina termică în treapta 1 va fi de cca. 5,1 MWt

Obiectul 2 : Rețea de apă geotermală

a. Au fost realizate  conductele pentru transport apă geotermală de la forajul nr. 4796 la STG (L=376m)

b. Au fost realizate  conductele pentru transport apa geotermală uzată termic de la STG la forajul de injectie F2 din cartierul Ceyrat (L =376m):

Obiectul 3 : Racord la rețeaua de transport  M2

A fost realizată o reţea de transport agent termic primar de la M2 situată pe bulevardul Decebal până la STG. Alimentarea consumatorilor cu agent termic este asigurată cu energie provenită din forajele de apă geotermală și/sau provenită din cogenerare de înaltă eficiență de la sursa nouă cu turbina de gaze și acumulator de căldură, în funcție de necesarul de căldură și de situația momentană în SACET Oradea. Soluția aleasă asigură o  alimentare sigură a  consumatorilor prin existența unei duble posibilități de producție pentru agentul termic primar (L =1.072m).

Obiectul 4: Treapta 2: Pompe de caldură

Energia termică existentă în apa geotermală racită în treapta 1 la minimum 40°C este folosită în continuare pentru obţinerea unui agent de încălzire complementar folosind pompe de căldură industriale de temperatură ridicată. Agentul termic suplimentar produs la o temperatură de 85°C împreună cu cel din treapta 1 va asigura alimentarea consumatorilor cu energia termică necesară în regim de încărcare medie cca. 3000 ore anual. Sarcina termică în treapta 2 preluată de la apa geotermală va fi de cca. 3 MWt .

Pentru evacuarea apei geotermale uzate (aprox. 20 gr. C) în treapta 2 este prevăzut un racord de evacuare către sonda de reinjecţie F2 din cartierul Ceyrat. Pentru evacuarea unui eventual surplus de apă geotermală uzată sau pentru un caz de forţă majoră este prevăzută racordarea la rețeaua de canalizare a orașului.

Obiectul 5: Treapta 3: (STG) necesară pentru aportul de energie termică din SACET:

Pentru regim de vară, de vârf şi pentru cazurile de forţă majoră se va prelua energia necesară din reţeaua de transport a SACET, utilizând agent primar produs prin cogenerare de înaltă eficienţă în CET a orașului. Racordul de legătură aferent se va efectua de la conducta de transport magistrala M2, în zona străzii Decebal.

          În caz de forță majoră este prevazută și posibilitatea de alimentare directă a consumatorilor de energie termică racordați la sistemul centralizat din cartierul Ceyrat  cu agent termic primar din magistrala M2 a SACET.

Obiectul 6: Racord electric de alimentare a STG

Pentru functionarea STG în regim de trei trepte de producere a energiei termice este necesar un racord electric la rețeaua de distribuție energie electrică. Acest racord va trebui sa asigure necesarul de energie electrică pentru funcționarea instalațiilor tehnologice de producere și distribuție energie termică la consumatori. Principalii consumatori de energie electrică instalați în STG sunt:

  • electropompe pentru circulația egentului termic
  • pompe de caldură treapta II de producere a energiei termice
  • consumatori ce asigură funcționarea instalațiilor din STG

La limita STG este instalată stație de transformare și statie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Puterea instalată în stația electrică este:

  • 800 kW pentru pompe de caldură
  • 260 kW pentru utilajele anexe din STG

Soluția de alimentare va fi stabilită prin Aviz Tehnic de Racordare al furnizorului de energie electrică.

Puterea instalată la racordul electric este 1,06 MW

Obiectul 7 :  Rețea de agent termic de la STG la consumatori

A fost realizată rețeua pentru transport agent termic de la STG la cartierul de blocuri din strada Ceyrat  și la Sala Polivalentă de pe strada Traian Blajovici (L=1,53Km). Furnizarea energiei termice produse în STG va fi asigurată prin intermediul rețelelor de transport energie termică. Aceste rețele asigură legătura dintre STG și punctele termice amplasate la limita consumatorilor. În punctele termice ale consumatorilor se va face transferul de căldură la instalațiile interioare de încălzire și apa caldă de consum.

Indicatori tehnici:

–         reducererea emisiilor de CO2                                         6.188 t  CO2/an

–         reducerea consumului anual de gaze naturale              44.412,5  MWh/an

–         energia produsă dinapă geotermală                             35.530 MWh/an

          –         energie termică produsă în STG cu aport din SACET 44.578,6 MWh

În prezent se livrează agent termic la următorii beneficiari:

  • Oradea Arena – 5.000  de locuri
  • Blocurile de locuințe din cartierul Ceyrat – 680 apartamente
  • Blocurile de locuințe de pe străzile Traian Blajovici  și Octavian Goga – 294 apartamente

        După finalizarea proiectelor de valorificare a apei geotermale, aflate în curs de implementare, aportul de energie geotermală în SACET va crește de la 5% la aprox 15%.