iunie 13, 2024 05:49

ANUNȚ Lansare proiect UAMT

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAMT S.A. în calitate de Beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare nr. 72/07.11.2023 pentru proiectul „MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE HALA MONOBLOC”, cod RUE 541, proiect finanțat prin Componenta C6 – Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în România.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între data depunerii ofertei de finanțare și data procesului verbal de recepție a punerii in funcțiune a investiției. Din momentul semnării contractului de finanțare, activitățile proiectului se vor desfășura timp de 8 luni în perioada 07.11.2023  și 30.06.2024.

Obiectivul general  al proiectului este instalarea unei capacități noi de productie energie din surse solare cu instalații de stocare integrate, în vederea asigurării creșterii ponderii de producţie a energiei electrice din surse regenerabile, la nivel național și european.

Obiectivele specifice al proiectului sunt:

  1. Instalarea și punerea în funcțiune a unei capacități de 1 MW pentru generarea unei producții de curent electric din surse regenerabile solare de 1,175.900 MWh anual.
  2. Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin instalarea unui sistem fotovoltaic și înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an cu 726.353 tone CO2/an, începând cu anul 1 de durabilitate al investiției.
  3. Instalarea și punerea în funcțiune a unei capacități de stocare integrată care va permite stocarea energiei produse pentru o perioadă de minim 12 minute,
  4. Susținerea necesarului de curent electric, pentru desfășurarea activităților proprii, în proporție de 100%,

Proiectul este gestionat de Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 6. Energie.

Valoarea totală a proiectului este de 5.298.425,13 lei cu TVA din care 4.453.545,69 lei fără TVA, respectiv: 4.208.321,87 lei fără TVA valoare totală eligibilă, din care: 2.116.500,00 lei  fără TVA valoare maximă eligibilă nerambursabilă și 2.091.821,87 lei fără TVA valoare eligibilă a cheltuielilor ce se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului. Valoarea neeligibilă a cheltuielilor care se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului este de 245.223,82 lei, iar valoarea TVA-ului este de 844.879,44 lei.

Persoană de contact: Ruge Martin Cosmin Serban – Manager de proiect

E-mail: proiectuamt@gmail.com

Telefon: 0259.451.026


„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                           https://www.facebook.com/PNRROficial/