iunie 13, 2024 05:12

Comunicat de presă proiect SMART INDUSTRIES – Universitatea din Oradea

COMUNICAT DE PRESĂ

28.11.2023

  

Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries”

Universitatea din Oradea, organizează evenimentul ”Atelier Transfer Tehnologic”, care se va desfășura în data de 04.12.2023, ora 11:00, Sala V3, Campus central.

Atelierul, organizat în cadrul proiectului Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – „Smart Industries”, va fi o oportunitate de a explora perspective și inovații în domeniul transferului tehnologic în vederea creșterii inovării, prin susținerea valorificării rezultatelor activității mediului academic în cadrul sectoarelor economice cu specific de specializare inteligentă.

Titlul proiectului: “Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries”

Beneficiar: Univeristatea din Oradea

Cod SMIS Proiect: 140830

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară:  1 Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiții  1.1, Operatiunea A- Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT)

Data de începere a proiectului:  01.02.2019

Data finalizării proiectului:  31.12.2023

Valoarea totală a proiectului (lei):  31.703.395,18 lei

Suma nerambursabilă solicitată (lei ): 14.530.500,00 lei

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin pentru inovare și transfer tehnologic în vederea creșterii inovării în firme, prin susținerea valorificării rezultatelor activității mediului academic în cadrul sectoarelor economice cu specific de specializare inteligentă din Municipiul Oreadea și din regiunea Nord-Vest.

Centrul de Transfer Tehnologic ”Smart Industries” este un proiect integrat și complex, în cadrul căruia se vor realiza obiective specifice:

  1. Extinderea Centrului de Transfer Tehnologic prin crearea unei infrastructuri adecvate sprijinirii entității de inovare și transfer tehnologic – Centrul de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea, construirea și dotarea unui nou corp de clădire (S+P+1E)
  2. Creșterea gradului de conectare a Centrului de Transfer Tehnologic la activitățile specifice domeniului de transfer tehnologic de la nivel național și internațional, precum și creșterea numărului de servicii de transfer tehnologic în domeniile de specializare inteligentă

Rezultate așteptate:

1. Construirea unei clădiri (S+P+1E) cu o suprafață utilă de 1621.04 mp

2. Crearea și dotarea a 4 laboratoare specifice domeniilor de specializare inteligentă, TIC și Tehnologii de producție: Laborator Fabricație; Laborator Automatizări – Robotică; Laborator Industry 4.0; Laborator de Calitate.

3. Creșterea numărului de transferuri tehnologice realizate de Centrul de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea în subdomeniile de specializare inteligentă prioritizate la nivelul regiunii Nord-Vest

4. Creșterea numărului de servicii de transfer tehnologic oferite de Centrul de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea

5. Creșterea numărului de parteneriate/afilieri la nivel internațional al Centrului de Transfer Tehnologic

Universitatea din Oradea, conform strategiei de dezvoltare prin care își  dorește să devină un pol  de inovare la nivel national și internațional, va implementa un proiect care presupune construcția și dotarea unui Centru de Transfer Tehnologic „Smart Industries”. Printre echipamentele performante pe care cercetătorii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii orădeni care studiază la specializări inginereşti le vor găsi aici se numără o maşină-unealtă CNC Laser – 5 axe, ideală pentru realizarea prototipurilor şi experimentarea de soluţii tehnologice inovative prin aditivare, doi roboţi de manipulare, asamblare şi procesări sau echipamente moderne de filmare digitală de mare viteză.

 www.uoradea.ro  

Manager de proiect  – Prof. univ. dr.ing.habil. BUNGĂU Constantin                                                                   

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. +40 259 408 105, fax +40 259 432 789                            

e-mail: rectorat@uoradea.ro