iunie 13, 2024 06:12

Universitatea din Oradea anunţă finalizarea proiectului SMART CAMPUS

 

Comunicat de presă

Data: 28 Noiembrie 2023

Universitatea din Oradea anunţă

finalizarea proiectului

SMART CAMPUS

Universitatea din Oradea anunţă finalizarea proiectului cu titlulSMART CAMPUS – Universitatea din Oradea” (SMART – CAMPUS), Cod SMIS: 119836.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, Axa prioritară: 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiție: 10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Componenta 1 POR/2017/10.3/1/7regiuni, Axa Prioritară: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Operaţiunea: Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, Beneficiar: Universitatea din Oradea, Perioada de implementare: 18.02.2019 – 29.10.2021 (prelungire până în 30.11.2023), Cheltuieli totale proiect: 36,071,817.45 lei din care:

 • Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect: 29,990,509.89 lei, din care: FEDR 25.491.933,40 lei (85%), Bugetul de stat 3.898.766,28 lei;
 • Cheltuieli totale neeligibile proiect (inclusiv contribuția proprie) 6,081,307.56 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea relevanţei învăţământului universitar orădean în relaţie cu piaţa regională a forţei de muncă în sectoare economice competitive (tehnologia informaţiilor și comunicaţiilor; industrii creative; industria auto și componente; textile și pielărie; turism și ecoturism; energie și management de mediu; sănătate și produse farmaceutice) prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale a Universităţii din Oradea.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Creșterea capacităţii infrastructurii de educaţie existentă a Universităţii din Oradea pentru a răspunde cerinţelor pieţei și standardelor de calitate europene prin reabilitarea/modernizarea/echiparea/dotarea a 6 corpuri de clădire și 1 Corp de clădire dotat;
 • Dezvoltarea capacităţilor de educaţie-cercetare-inovare ale Universitaţii din Oradea în relaţie cu piaţa forţei de muncă și sectoarele economice competitive prin echiparea și dotarea a 86 spaţii, din care – 79 spaţii de studiu în domeniile tehnologia informaţiilor și comunicaţiilor; industrii creative; industria auto și componente; textile și pielărie; turism și ecoturism; 1 centru de cercetare și 6 laboratoare didactice și de cercetare în domeniile: energie și management de mediu, sănătate și produse farmaceutice;
 • Îmbunătăţirea accesului și participării persoanelor dezavantajate la sistemul de învăţământ superior al Universităţii din Oradea prin asigurarea cerinţelor minime de funcţionalitate, siguranţă și accesibilitate la nivelul infrastructurii educaţionale reabilitate prin proiect și crearea de facilităţi suplimentare prin dotarea cu tehnologie asistivă și de acces, respectiv cu aparatura dedicată recuperării persoanelor cu dizabilităţi locomotorii a 4 laboratoare;
 • Extinderea campusului Universităţii din Oradea și regenerarea spaţiului urban al acestuia prin reconversia și introducerea în circuitul didactic a 5 clădiri.

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului, sunt:

 • 6 Corpuri de clădire reabilitate/modernizate/echipate/dotate: Clădirea E, F – Corp C4, clădirea V3 – Corp C29 – Campus I, respectiv corp 49, corp 53, corp 54, corp 55 – Campus III, total suprafaţă desfășurată modernizată 12.027,61 mp și 1 Corp de clădire dotat (C1 – Campus I);
 •  86 Spații de studiu și cercetare și laboratoare echipate și dotate, din care:
  • 79 spaţii de studiu echipate și dotate: în domeniile tehnologia informaţiilor și comunicaţiilor; industrii creative; industria auto și componente; textile și pielărie; turism și ecoturism;
  • 1 centru de cercetare „Centrul de cercetare pentru performanţă umană”;
  • 6 laboratoare didactice și de cercetareechipate și dotate, în domeniile: energie și management de mediu, sănătate și produse farmaceutice:
   • „Laborator geotermalism”,
   • „Laborator echipamente energii regenerabile”,
   • „Laborator de motricitate”,
   • „Laborator de cardio”,
   • „Laborator kinetoterapie”,
   • „Laborator pentru asistarea studenţilor cu nevoi educative speciale”.
 • 4 Laboratoare echipate și dotate pentru crearea de facilităţi suplimentare faţă de minimul legislativ pentru îmbunătăţirea accesului şi participării persoanelor dezavantajate la sistemul de învăţământ superior: („Laborator pentru asistarea studenţilor cu nevoi educative speciale”, „Laborator de motricitate”, „Laborator de cardio” și „Laborator kinetoterapie”);
 • 12.027,61 mp suprafață desfășurată modernizată – Clădirea E, Clădirea F – Corp C4, Clădirea V3 – Corp C29 – Campus I,  respectiv Corp 49, Corp 53, Corp 54, Corp 55 – Campus III.

În ceea ce priveşte impactul ivestiţiei, la nivelul Universităţii din Oradea, la nivelul judeţului Bihor dar şi a regiunii de Nord-Vest, a crescut calitatea infrastructurii educaţionale universitare, s-au dezvoltat capacităţile de educaţie-cercetare-innovare, s-a îmbunătăţit accesul și participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de învăţământ superior, a avut loc o importantă extindere a campusului Universităţii din Oradea și o regenerare a spaţiului urban al acestuia.

Pentru mai multe informaţii referitoare la rezultatele proiectului vezi Broşura de prezentare a rezultatelor proiectului Smart Campus.

Contact: Manager de proiect – prof. univ. dr. Marcela PRADA

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, Tel. +40 259 408 447

https://www.uoradea.ro/Proiecte+DGA