iulie 15, 2024 02:10

ANUNȚ finalizare proiect „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”

  

ANUNȚ DE PRESĂ

                                                                                                                                                 Decembrie 2023

Privind finalizarea proiectului

„Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”

Primăria Municipiului Oradea anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA”, smis 115155, în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa prioritară 3 – Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri publice. Proiectul a fost implementat în Municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja, nr 65.

Obiectivul general al proiectului: a fost reprezentat de cresterea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de sănătate din Municipiul Oradea – Spitalul Clinic Județean de Urgență în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Doua (2) corpuri de cladire (1 cladire) ale Spitalului Clinic Județean de Urgența Oradea, situate pe strada Gheorghe Doja nr. 65, eficientizate din punct de vedere energetic;

2. Reducerea consumului anual de energie primară cu 50% față de consumul inițial.

3. Scăderea estimată a emisiilor gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) la 25,86 kg/mp/an.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

1.Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):

– valoare la inceputul implementarii proiectului – 1855

– valoare la finalul implementarii proiectului (de output) – 423

2. Consumul anual de energie primara (kWh/an):

– valoare la inceputul implementarii proiectului – 7326424

– valoare la finalul implementarii proiectului (de output) – 1582843

3. Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep):

– valoare la inceputul implementarii proiectului – 639.06

– valoare la finalul implementarii proiectului – 136.12

4. Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total:

– valoare la inceputul implementarii proiectului – 447.88

– valoare la finalul implementarii proiectului – 21.67

din care:

– pentru incalzire/racire: – valoare la inceputul implementarii proiectului – 347.6

– pentru incalzire/racire: – valoare la finalul implementarii proiectului – 19.10

5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

– pentru incalzire/racire: – valoare la inceputul implementarii proiectului – 0

– pentru incalzire/racire: – valoare la finalul implementarii proiectului – 595012

6. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

– pentru preparare apa calda de consum: – valoare la inceputul implementarii proiectului – 0

– pentru preparare apa calda de consum: – valoare la finalul implementarii proiectului – 450019

7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

– electric: – valoare la inceputul implementarii proiectului – 0

– electric: – valoare la finalul implementarii proiectului – 149965

8. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total:

– valoare la inceputul implementarii proiectului – 0

– valoare la finalul implementarii proiectului – 1194996

9. Procent (%) din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor

regenerabile de energie (la nivel de proiect): 75,51%

10. Cladire eficientizata energetic: 1, formata din 2 corpuri

11. Consum anual de energie primara diminuat cu 50% faþa de consumul iniþial

12. Emisii de gaze cu efect de sera diminuate la 25.86 kg/mp/an

Valoarea totală a proiectului a fost de 37,149,515.73 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a reprezentat 29,199,943.17 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost de 4,465,873.66 lei.

Data de început a proiectului: 01.10.2016

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Impactul proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgența Oradea, contribuind semnificativ la economisirea resurselor financiare pe termen lung, reducerea amprentei de carbon și îmbunătățirea condițiilor de confort pentru pacienți, personalul medical, respectiv comunitatea locala.

Persoană de contact: Marius Moș

Telefon: 0259.437.000

Email: primarie@oradea.ro