mai 24, 2024 08:58

Anunț finalizare proiect Liceul Teoretic Onisifor Ghibu

Comunicat de presă

        Decembrie 2023

Anunț de finalizare a implementării proiectului

,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din municipiul Oradea” SMIS 115162

Primăria Municipiului Oradea anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR EXISTENTE LA LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU DIN MUNICIPIUL ORADEA”, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri publice, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 115162.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de educație din Municipiul Oradea – Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Două (2) corpuri de clădiri ale Liceului Teoretic Onisifor Ghibu Oradea eficientizate energetic.

2. Reducerea consumului anual de energie primară cu 50% pentru ambele clădiri față de consumul inițial după implementarea măsurilor de eficientizare energetică a clădirilor.

3. La nivel de investiție,, scăderea estimata a emisiilor gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) la 22,82 kg/mp/an după implementarea măsurilor de eficientizare energetică.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului

1. Corpuri de clădiri eficientizate energetic – 2, respectiv 2 clădiri

2. Consum anual de energie primară diminuat cu 50% față de consumul inițial

3. Emisii de gaze cu efect de seră diminuate la 22,82 kg/mp/an.

Valoarea totală a proiectului este de 16.108.218,07 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 13.687.979,82 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.093.455,74 lei.

Impactul investiției

Beneficiarii direcți ai proiectului de creștere a eficienței energetice a clădirilor C1 și C2, aferente Liceului Teoretic Onisifor Ghibu Oradea sunt:

 – angajați ai Liceului Teoretic Onisifor Ghibu Oradea din rândurile personalului didactic (învățători, profesori) și personalul auxiliar, personalul nedidactic elevi ai liceului,

– familiile elevilor. Prin asigurarea unui mediu ambiental net superior creat prin eficientizarea energetică a clădirilor, calitatea actului educațional crește prin diminuarea costurilor alocate acestui domeniu.

– Locuitorii Municipiului Oradea în număr de aproximativ 185.000 a căror viață se va îmbunătăți datorită reducerii poluării generate de producerea, transportul și consumul de energie din surse convenționale.

Data de început a proiectului: 12.01.2017

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Persoană de contact: Popa AlexandruTelefon: 0259 / 437 000, int. 132Email: primarie@oradea.ro