iulie 15, 2024 02:11

ANUNȚ Finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei DREAM ROAD SRL prin achiziția de utilaje de construcții”

COMUNICAT DE PRESĂ

DECEMBRIE 2023

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei DREAM ROAD SRL prin achiziția de utilaje de construcții”

DREAM ROAD S.R.L. cu sediul în localitatea Oradea, Str Nordului, nr. 7, judeţul Bihor, România, CUI RO 35616586, J5/303/2016, a implementat proiectul cu titlul: „Dezvoltarea firmei DREAM ROAD SRL prin achiziția de utilaje de construcții”, cod SMIS 159217, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 166/ POC/411/AS/07.01.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluia fost de3.941.950,41 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 3.296.063,37 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2.472.047,53 lei compusă din 2.070.734,99 lei din FEDR și 401.312,54 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății din localitatea Oradea, Calea Borșului, nr. 48E9, judeţul Bihor, nr. Cadastral 177280, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea firmei DREAM ROAD SRL prin achiziția de utilaje de construcții a constat în refacerea capacității de reziliență a companiei DREAM ROAD SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 4211, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 20,84 % fața de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: 07.01.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12. 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: 8 echipamente prietenoase cu mediu, recepționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0744252308, email: proiectdreamroad@gmail.com, persoană de contact Demeter Levente.

DREAM ROAD S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020