iunie 13, 2024 09:24

ANUNȚ Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății AQUACLUB SRL prin achiziția de echipamente performante și sustenabile”

COMUNICAT DE PRESĂ

DECEMBRIE 2023

Finalizarea proiectului

Dezvoltarea societății AQUACLUB SRL prin achiziția de echipamente performante și sustenabile

S.C. AQUACLUB S.R.L. cu Municipiul Salonta, str. Piata Haiducilor, nr. 16B, jud. Bihor, Romania, cod postal 415500, CUI RO 23378839, J5/534/2008, a implementat proiectul cu titlul: „Dezvoltarea societății AQUACLUB SRL prin achiziția de echipamente performante și sustenabile”, cod SMIS 158479, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 111/POC/411/AS/15.12.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluia fost de3.376.544,46 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 2.820.932,32 lei din care asistenţa financiară  nerambursabilă 2.115.699,24 lei compusa din 1.772.236,33 lei din FEDR și 343.462,91 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății din municipiul Salonta, str. Aradului, nr. Km 75, cod poștal 415500, jud. Bihor, Romania, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului a constat în refacerea capacității de reziliență a companiei AQUACLUB SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, ceea ce va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentat de cod CAEN REV. 2 – 5610 – Restaurante,  ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce au un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Proiectul a contribuit la realizarea obiectivului specific al Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și pregatirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea pozitiei pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Acest lucru a fost asigurat prin realizarea unei investiții ce a inclus măsuri specifice unei activități care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice, fără a aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Creșterea productivității muncii cu minim 19,46 % față de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.

2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: Decembrie 2022

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultate obținute:

1 investitie realizată prin: achiziție echipamente pentru restaurant, mobilier, autoutilitară electrică, stație încărcare, sistem fotovoltaic achiziționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0742125373, email: proiectaquaclub@gmail.com, persoana de contact:  Mariana BOIȚ.

S.C. AQUACLUB S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020