iunie 13, 2024 09:31

ANUNȚ Finalizarea proiectului „DOTAREA FIRMEI BETON CONSTRUCT SRL CU PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU AUTOCONSUM”

Comunicat de presă

DECEMBRIE 2023

Finalizarea proiectului

„DOTAREA FIRMEI BETON CONSTRUCT SRL CU PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU AUTOCONSUM”

S.C. BETON CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în localitatea Alesd, str. Tudor Vladimirescu nr. 54, județul Bihor, România, Cod de identificare fiscală 12093992, J05/560/1999, a implementat proiectului cu titlul: „Dotarea firmei Beton Construct SRL cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum”, cod SMIS 161706, co-finanţat prin Fondul de Coeziune, în baza contractului de finanţare nr. 2276din 20.07.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de2.103.373,85 lei.

Valoarea eligibila a proiectului este de 1.450.000,00 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 942.500,00 lei.

Valoarea eligibila nerambursabila de la UE din Fondul de Coeziune este de 801.125,00 lei.

Proiectul s-a implementat în judeţul Bihor, localitatea Alesd, str. Tudor Vladimirescu nr. 54, CF 105860, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile.

Obiectivul general al proiectului consta în promovarea actiunilor orientate spre masuri de eficienta energetica si reducerea consumului, prin utilizarea energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) în vederea consumului propriu al întreprinderii.

Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiþii de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalata de 399,74 kWp. Codul CAEN relevant pentru investiþie este 2363 – Fabricarea betonului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Capacitate suplimentara de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsum de 399,74 kWp.

2. Reducerea gazelor cu efect de sera, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 146,28.

Data de începere a proiectului: iulie 2023

Data de finalizare a proiectului: decembrie 2023

Rezultatele proiectului:

  1. Punerea în functiune a unei unitati de producere energie regenerabila (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalata de 399,74 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de sera echivalent tone CO2 in primul an de operare: 146,28.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0744430979, email: proiect.betonconstructsrl@gmail.com, persoană de contact Radu Gabriel-Ile.

 BETON CONSTRUCT  S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020