februarie 23, 2024 07:18

ANUNȚ Finalizarea proiectului „Investitii destinate tratamentelor medicale în cadrul Endoeco SRL”

Anunț de presă

DECEMBRIE 2023

Finalizarea proiectului

„Investitii destinate tratamentelor medicale

in cadrul Endoeco SRL”

S.C. ENDOECO SRL  cu sediul în Municipiul Oradea, România, Str. STUPILOR nr. 2B, , judeþul Bihor, cod postal 410155, România, CUI 23193490, J05/294/2008, a implementat proiectul cu titlul: „Investitii destinate tratamentelor medicale in cadrul Endoeco SRL”, cod SMIS 161555, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 320/POC/411/AM/10.06.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de1.055.455,62 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 784.296,26 lei din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 745.081,44 lei compusa din 624.124,81 lei din FEDR și 120.956,63 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății din Sat Lorau, Nr. 78A, comuna

Bratca, judeţul Bihor, cod poştal 417083, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului consta in refacerea capacității de reziliență a companiei ENDOECO SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la cresterea productivitatii muncii in cadrul societatii. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investitii in domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată, ca urmare a realizarii activitatilor propuse prin proiect si achizitia de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protectiei mediului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea productivitatii muncii cu minim 21.68% fata de anul 2020, in termen de trei ani de la finalizarea implementarii.
  2. Mentinerea numarului mediu de angajati la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: Ianuarie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultate previzionate:

1 investitie realizata prin: 3 echipamente si 1 licenta, prietenoase cu mediul receptionate si puse in functiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0745646587, email: proiectendoeco@gmail.com, persoana de contact ȘUTA ALIN HOREA.

ENDOECO S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020