iunie 13, 2024 05:54

Atelier dedicat inovării la Universitatea din Oradea în cadrul proiectului SMART INDUSTRIES

Universitatea din Oradea a organizat luni, 4 decembrie, în cadrul proiectului Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – „Smart Industries”, evenimentul ”Atelier Transfer Tehnologic” în Sala V3 a Campusului central.

În debutul manifestării, prof.univ.dr. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea, a subliniat auditoriului format din profesori universitari și doctoranzi, despre importanța menținerii programei universitare cu noile tendințe ale pieței, menționând imensa oportunitate de explorare a unor noi perspective și inovații în domeniul transferului tehnologic în vederea creșterii inovării, prin susținerea valorificării rezultatelor activității mediului academic în cadrul sectoarelor economice cu specific de specializare inteligentă. Domnia sa a menționat valoarea intrinsecă a proiectului pe care Universitatea orădeană îl implementează în acest sens, fiind vorba de realizarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries”, Cod SMIS Proiect: 140830, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 , Axa prioritară:  1 Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții  1.1, Operatiunea A- Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), a cărei valoare totală se ridică la 31.703.395,18 lei.

Pentru a prezenta practicabilitatea transferului tehnologic și importanța inovării pentru România de astăzi și, implicit, pentru Universitatea din Oradea, invitatul special al evenimentului de luni a fost Mircea Vădan, cunoscut în mediul de afaceri autohton pentru neobositele eforturi în dezvoltarea de startup-uri în domeniul inovării.

Mircea Vădan se concentrează pe programe de accelerare, consultanță pentru corporații, startup-uri, programe de accelerare și VC-uri. Este implicat în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și a fondat comunitatea Cluj Startups în 2012. De atunci, a contribuit la dezvoltarea comunităților FreshBlood, Fintech Camp și Cluj.AI.

Pasionat de educație, public speaking și antreprenoriat, Mircea Vădan a combinat, în ultimii ani, diverse activități în aceste domenii. De la voluntariat în organizații și proiecte non-profit (TEDxEroilor, Toastmasters Cluj, JCI Cluj, trainer în ONG-urile studențești) și până la antreprenorul de astăzi, Mircea Vădan a reușit să creeze lucruri semnificative de la zero, cu viziune și perseverență. dar acum sunt mai mult în domeniul afacerilor. Gândirea logică și structurată obținută în urma studierii profilului de calculatoare și tehnologie, importantă în organizarea și rezolvarea problemelor și găsirea de soluții, în combinație cu înțelegerea psihologiei umane obținute prin intermediul jobului de trainer, a activităților de HR, business și marketing, fac din Mircea Vădan o voce în domeniu.

În fața publicului universitar, Mircea Vădan a făcut o prezentare de actualitate despre importanța unui mindset sănătos, despre provocările, dar și despre beneficiile inovării în munca de cercetare. Unul dintre cele mai mari câștiguri ale deschiderii mediului academic către noile tehnologii îl reprezintă redefinirea relației profesor-student în urma căreia comunitatea locală ar fi principalul beneficiar, deoarece expertiza și experiența profesorală ar completa cu succes viziunea noii generații.

Peste două săptămâni, în cadrul aceluiași proiect, va avea loc o întâlnire cu mediul de afaceri. Prin organizarea unui atelier dedicat potențialilor parteneri, Universitatea din Oradea demonstrează deschiderea către piața locală, atingându-și obiectivul general al proiectului, ce vizează dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin pentru inovare și transfer tehnologic în vederea creșterii inovării în firme, prin susținerea valorificării rezultatelor activității mediului academic în cadrul sectoarelor economice cu specific de specializare inteligentă din Municipiul Oradea și din regiunea Nord-Vest.

Centrul de Transfer Tehnologic ”Smart Industries” este un proiect integrat și complex, în cadrul căruia se vor realiza obiective specifice:

  1. Extinderea Centrului de Transfer Tehnologic prin crearea unei infrastructuri adecvate sprijinirii entității de inovare și transfer tehnologic – Centrul de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea, construirea și dotarea unui nou corp de clădire (S+P+1E)
  2. Creșterea gradului de conectare a Centrului de Transfer Tehnologic la activitățile specifice domeniului de transfer tehnologic de la nivel național și internațional, precum și creșterea numărului de servicii de transfer tehnologic în domeniile de specializare inteligentă

Rezultate așteptate:

1. Construirea unei clădiri (S+P+1E) cu o suprafață utilă de 1621.04 mp

2. Crearea și dotarea a 4 laboratoare specifice domeniilor de specializare inteligentă, TIC și Tehnologii de producție: Laborator Fabricație; Laborator Automatizări – Robotică; Laborator Industry 4.0; Laborator de Calitate.

3. Creșterea numărului de transferuri tehnologice realizate de Centrul de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea în subdomeniile de specializare inteligentă prioritizate la nivelul regiunii Nord-Vest

4. Creșterea numărului de servicii de transfer tehnologic oferite de Centrul de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea

5. Creșterea numărului de parteneriate/afilieri la nivel internațional al Centrului de Transfer Tehnologic

Universitatea din Oradea, conform strategiei de dezvoltare prin care își  dorește să devină un pol de inovare la nivel national și internațional, va implementa un proiect care presupune construcția și dotarea unui Centru de Transfer Tehnologic „Smart Industries”. Printre echipamentele performante pe care cercetătorii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii orădeni care studiază la specializări inginereşti le vor găsi aici se numără o maşină-unealtă CNC Laser – 5 axe, ideală pentru realizarea prototipurilor şi experimentarea de soluţii tehnologice inovative prin aditivare, doi roboţi de manipulare, asamblare şi procesări sau echipamente moderne de filmare digitală de mare viteză.

 www.uoradea.ro  

Manager de proiect  – Prof. univ. dr.ing.habil. BUNGĂU Constantin                                                                   

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. +40 259 408 105, fax +40 259 432 789                            

e-mail: rectorat@uoradea.ro